Waarom vraagt God Hem lief te hebben boven alles?

Heel kort samengevat: er bestaat niemand in het universum die grotere liefde heeft dan Hij.

Ieder mens is op zoek naar liefde en geluk. God roept op om dat in de eerste plaats bij Hem te zoeken, andere bronnen zijn tijdsverspilling en brengen teleurstelling. God wil ons Zijn liefde leren. We zullen enkele argumenten noemen.

1. Allereerst omdat God de bron van liefde is en dat Hij alles uit liefde geschapen heeft. Denk hierbij terug aan de schepping: eerst schiep Hij in zes dagen een prachtige volmaakte leefomgeving om ten slotte daarin de mens te plaatsen. Het doel van de mens is dan ook om lief te hebben. (Lees maar eens 1 Kor. 13) Helaas koos de mens anders met alle gevolgen van dien.

2. Hij biedt ieder mens alsnog een hoopvolle toekomst aan indien deze ervoor kiest naar de principes van de volmaakte liefde te willen leven. (Jer. 17:9) De principes worden omschreven als “God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.” (Een samenvatting van de 10 geboden, Ex. 20.)

3. Hij is vergevingsgezind, ook een kenmerk van liefde. God wil dat wij dit principe ook toepassen. (Mat. 5:12, 14 en 15)

“En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven”

4. God toonde Zijn liefde door zelf mens te worden en was bereid in onze plaats te sterven opdat wij door geloof in Zijn plaatsvervangend sterven een eeuwig gelukkig leven kunnen krijgen. Opvallend is dat God zichzelf voor ons opofferde. In vele religies wordt een of ander offer van de mens verlangt maar God toont Zijn zelfopofferende liefde. Dit is kenmerkend van een God die werkelijk liefde is.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *