Waarom laat God rampen toe?

Voor het bestaan van God kunt u kijken bij de studie “Als God bestaat” Veel rampen zijn het gevolg van ons wanbeheer over deze aarde, hetgeen we dikwijls ook in het nieuws te horen krijgen. Is alle ellende in de wereld niet het gevolg van wat God zonde noemt?

Bedenk dat wij geen marionetten zijn, we hebben een vrije wil gekregen welke God respecteert. Hieraan zit automatisch verbonden dat ook de gevolgen van onze keuzes zichtbaar zullen worden. En dikwijls hebben onze keuzes enorme gevolgen voor de toekomst. Soms duurt het tijden voordat we inzien of overtuigd zijn van onze verkeerde keuzes. Hoe vaak staan wij als mensen in keuzes niet lijnrecht tegenover elkaar? Als de een de ander zijn keuze oplegt spreken we van dictatuur. Dit is precies het tegenovergestelde van liefde en vrijheid.

God kijkt verder en ziet het hart aan en wijst de verkeerde motieven en overwegingen als kwaad aan. (Math. 5:27) Deze wijst Hij als onze erfelijke ziekte aan. Want achter onze keuzes zitten vaak verborgen motieven, zoals trots, egoïsme, begeerte, boosheid, jaloezie, wraakgevoelens, verkeerde gedachten etc.

Helaas komen wij veelal pas tot erkenning als de gevolgen van onze keuzes zichtbaar worden. God wijst ons erop dat er ook een andere macht bestaat, die Hij Satan of de duivel noemt en ook wel mensenmoordenaar. (Joh. 8:44) Wij zijn van nature geneigd deze macht, die dood en verderf brengt,  te volgen.

God geeft de gevolgen van onze keuzes aan. (Lees eens Deut. 28) Daarom roept het evangelie ons op tot bekering, biedt verlossing van deze macht in ons leven aan en vraagt ieder mens een keuze te maken om God te dienen met hart, ziel en verstand. (Openb. 14:6 en 7 en Math. 28:19 en 20) (Lees eens  Dan. 9:1-20 dit geeft ook een antwoord waarom)

Laat God het kwaad dan altijd toe?

Nee, er is een grens waarbij God zegt tot zover en niet verder, net zoals in de dagen Noach. De ark was 120 jaar een teken en uitnodiging tot bekering en redding.  De eindtijd waarin wij leven is ook een teken en God trekt Zijn Geest en bescherming langzaam terug van de aarde waardoor die andere macht, welke wij door onze keuzes toelieten en laten, meer zichtbaar wordt!

Uit liefde ging God zover dat Hij toeliet dat Zijn enig geboren Zoon aan het kruis genageld werd! Ook hier werd  zichtbaar wie men diende. Bijna het gehele “gelovige”volk riep: kruisig Hem! Anderzijds door het drama van Gogoltha, dat God toeliet, werd het principe van de liefde pas goed zichtbaar en deed en doet vele harde harten smelten.

Juist door alle toenemende ellende heen, die oorzaak en gevolg is, luidt de roep van Jezus des te duidelijker: let op de tekenen en kies heden wie u dienen zult! Kom tot Mij!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *