Viruswaarheid

In de medische wereld horen we tegenovergestelde berichten over corona. In het artikel “corona en de Bijbel 2” is een video opgenomen met een totaal ander verhaal dan wat meestal via tv of radio te horen is van vooraanstaande virologen. Wat is waar? Wat moet je geloven? Hoe kom je er als leek achter wie de waarheid spreekt?

Rond de Bijbel bestaat er ook een Babylonische geloofsverwarring. Vele interpretaties staan dikwijls haaks op elkaar. Theologen die over hetzelfde onderwerp totaal verschillende “waarheden” verkondigen. Op geen enkel gebied gaan er zoveel fabels rond als over de Bijbel. Hoe komt dit en wie heeft daar baat bij? Het antwoord is eenvoudig, er bestaat een tegenstander van God, die de mens geen gelukkig leven in vrijheid en liefde gunt. Deze tegenstander wordt in de Bijbel duivel, aardsleugenaar en misleider genoemd. Hij is het die de mens, en het liefst theologen, infecteert met allerlei theorieën die een verkeerd Godsbeeld geven. Enkele voorbeelden; Een eeuwig brandende hel en een vagevuur waaruit je gered kan worden. Na de je dood ga je direct naar de hemel of hel, De wet is aan het kruis genageld en geldt niet meer. Door jouw goede werken kan je de hemel verdienen. Etc.

Hoe kom je uit die Babylonische geloofsverwarring? In tegenstelling tot de verwarring rond het coronavirus kan iedereen er hier wel achter komen wat waar is. Wat zijn de sleutels om achter de waarheid te komen? De eerste vraag die jijzelf moet beantwoorden is; Wil ik werkelijk de waarheid weten?

Indien je twijfels hebt over de betrouwbaarheid van de Bijbel, bestudeer dan eens de profetie o.a. uit het boek Daniël. Hierin vind je gebeurtenissen die honderden jaren van te voren door God exact zijn voorzegd. De geschiedenisboeken bevestigen de juistheid van de profetieën, waarmee de betrouwbaarheid van de Bijbel wordt ondersteund.

Vervolgens kies ervoor te geloven in hetgeen de Bijbel belooft en je zult bevestigd worden.                           Beloften: Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen moet immers geloven dat Hij bestaat, en wie Hem zoekt zal door Hem worden beloond (Hebr. 11:6). Zoek en je zult vinden. (Mat. 7:7)

De volgende stap is; wil je de waarheid aannemen en als richtsnoer van je leven nemen? Het goede nieuws in de Bijbel is dat iedereen van het virus, dat zonde heet en de dood tot gevolg heeft, bevrijd kan worden en een eeuwig leven in vrijheid kan krijgen. God biedt een vaccin aan; Jezus Christus. link

De laatste oproep aan elke oprechte christen in de Bijbel vinden we in Openbaring 18: 1-4 “ Gevallen is het grote Babylon” , “Ga uit haar weg MIJN VOLK, opdat u geen deel hebt aan haar zonden en niet van haar plagen ontvangt.” Let op; Gods volk zit in Babylon!  Wat is Babylon en hoe te herkennen? Bekijk de video “Oplossing van het raadsel van de religieuze verwarring (nr 16)”, en maak je keuze.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *