Verwachtingen van christenen in de eindtijd

De meeste christenen kijken uit naar een nieuwe hemel en aarde waar geen ellende en dood meer zal heersen. Een geweldig uitzicht in de moeilijke tijden die Bijbel omschrijft en waarin wij leven. Toch lopen de verwachtingen zeer uiteen. Er zijn groepen die geloven dat voor er een grote benauwdheid hier op aarde ze worden opgenomen. Anderen daarentegen geloven dat God hen zal leiden in de moeilijke tijden en verlossing aan het eind zal komen. Deze tegenstelling lijkt op het eerste gezicht niet zo groot. Toch kunnen de consequenties van levensbelang zijn. Als voorbeeld kunnen we de conclusies van vele Joden nemen; een deel nam Jezus aan als Messias en een ander deel verklaarde Jezus als bezeten door demonen.

Zo groot kunnen de verschillen zijn tussen beide verwachtingen.

Bekijk de video’s waarin duidelijk verschillende visies besproken worden. Het geeft inzicht in de gebeurtenissen in de eindtijd. De hoop op het nieuwe koninkrijk zal werkelijkheid worden door de wederkomst van Jezus. Maar voor de echte wederkomst zal er een valse wederkomst zijn, Satan die zich zal voordoen als een engel van het licht en moeilijk te onderscheiden valt van Jezus in de tijd dat Hij op aarde leefde.( 2 Kor.11:14) Het grootste bedrog aller tijden. Door verkeerde verwachtingen is dat bedrog niet gemakkelijk te herkennen. Daarom is het van levensbelang om te weten hoe Jezus zal terugkomen.