Berichten

Deel 10: Met welk doel werd het eerste mensenpaar misleid?

We hebben gelezen dat Satan zich gelijk wilde stellen aan God. Hij wilde aanbeden worden in plaats van God. Bij aanbidding moet u niet direct denken van op de knieën liggen, maar Satan wil dat mensen meer waarde hechten aan zijn woorden in plaats van aan de woorden van God. Hiermee plaatst Satan zich op de eerste plaats. Deze jaloezie heeft hij niet uit zijn denken verbannen. Het bracht egoïsme en scheiding van Zijn Schepper teweeg. Een zonde die hij heeft overgebracht op de eerste mens en die we  terugvinden in elk mens. Hij tracht mensen door misleiding aan zich te binden, hij wil macht over hen uitoefenen als zijn onderdanen. Helaas is hem dat aardig gelukt. Een macht die verdriet, vijandschap en de dood in onze wereld heeft gebracht.

Rom. 5:12 NBG  “Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben”

Het is precies zoals een bekend gezegde ons leert: het gaat van kwaad tot erger. Dat is de toestand waarin de wereld vandaag de dag verkeert. Het is belangrijk om te beseffen dat er naast God een andere kwade macht bezig is. Twee machten en elk mens heeft de keuze welke macht hij of zij wil dienen.

Vraag:  Heb jij wel eens voor een ander (b.v. voor je werk) iets moeten doen of vertellen wat misleidend of niet helemaal eerlijk was? Is er verschil tussen misleiding die jijzelf bedenkt en misleiding die je in opdracht doet?

Deel 9: De allereerste misleiding

Lees Genesis 3:1-6; (HSV) “De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?  En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten,  maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u.

Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.

En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.”

Let op wat er gebeurt:

a. Allereerst komt Satan niet rechtstreeks maar via het medium van de slang.
b. Hij begint twijfel te zaaien over Gods woorden:  “Is het waar dat God gezegd heeft…”
c. Vervolgens vermengt hij waarheid met leugen met als doel om achterdocht,  jaloezie en twijfel op te wekken.

En helaas is dat gelukt. De ogen gingen pas open nadat het kwaad geschied was. En is dit niet vaak in ons leven het geval?

Vraag : Ben jij wel eens jaloers op iemand? Wat zijn de gevolgen als je de jaloezie niet uit je hoofd zet en deze gevoelens en gedachten blijft voeden?