Splijt het water, HEER!

Splijt het water, HEER!

Wees  sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat. Jozua 1: 9 (HSV)

God geeft Zijn bevel aan Jozua: steek met het volk de Jordaan over!

Niet links of rechts af te wijken van wat JHWH bevolen had; sterk en moedig zijn! Een daad van geloof.

Ben jij sterk en moedig? Nou, ik lang niet altijd. Net als David die het soms niet meer zag zitten, net als Elia voor wie het allemaal niet meer hoefde, zie ik soms ook even geen uitweg. Ik jammer, ik klaag en ben moe. Heer, doe iets alstUblieft! Maar het gaat niet om mijn kracht, om mijn moed, maar of ik op Zíjn machtige arm durf te vertrouwen

Met de zekerheid in zijn hart dat God Zelf mee ging en hen zou zegenen, de weg zou vrijmaken, ging Jozua voorop. We lezen in hoofdstuk 3 hoe het verder gaat. Zodra de priesters die de ark van het Verbond droegen met hun voeten het water raakten, bleef het water aan de ene kant staan als een dam. De andere kant viel droog zodat het volk veilig kon oversteken. God had gezegd dat het zo zou gaan, dat Hij dat wonder zou gaan doen.  Maar de priesters moesten met een hart vol geloof wél het water in stappen. ..  Wij, in zekere zin ook priesters  (1 Petr 2: 9), hebben ook een bevel van de Koning van het universum. De opdracht is: ga die wereld in en vertel over Mijn liefde en genade!

Vandaag, morgen en totdat Hij terugkomt mogen u, jij en ik zeggen: Ja, Heer,  in U wil ik vandaag sterk en moedig zijn. Wat er ook op mijn pad komt met mijn werk, studie, thuis of in contact met anderen: ik stap vol vertrouwen het water in, want U bent erbij! Overal waar ik ga.

Mirjam Booij -Hendriks

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *