Van Schepping naar Herschepping

5,65

2 op voorraad

Het is duidelijk dat God zijn werk als Schepper nog niet heeft voltooid. We zien op onze planeet een aantal zaken die niet in een volmaakte schepping thuishoren. Dit leidt tot veel vragen.

De schrijver heeft gepoogd, om aan de hand van de gegevens die de God van de Bijbel verstrekt, een overzicht samen te stellen waardoor de (soms knallende) problemen in een positief licht komen te staan en zelfs kunnen bijdragen aan een blijde levenskijk voor iedereen die bereid is te luisteren naar de woorden van God. Hij geeft aan dat ellende en leed een onderdeel vormen bij het tot stand komen van een maatschappij waarin alle inwoners voor alle eeuwigheid in volle vrijheid, liefde en vrede kunnen en zullen leven.
Hij probeert duidelijk te maken dat God altijd een immens respect voor de vrijheid van al zijn schepselen heeft gehad. Liever dan één van hen ooit te dwingen, heeft hij het leven van zijn Zoon gegeven. Zijn schepping is dan ook pas compleet, wanneer elk schepsel zich vrijwillig aan Gods leiding van liefde heeft onderworpen.