Van Jeruzalem tot Rome

15,70

4 op voorraad

De handelingen der apostelen die Lucas schreef, vormen het thema van dit grandioze boek. Maar met meer recht zou men eigenlijk kunnen spreken van de handelingen van God.

Want het was niet in de eerste plats aan de inspanningen van de apostelen te danken dat rond het jaar 62 al gezegd kon worden, dat het evangelie de hele toenmaals bekende wereld had bereikt (Col. 1:23). Gegevens uit brieven van Paulus en ander apostelen worden gebruikt om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de kerk in de eerste eeuw van haar bestaan