Stappen naar persoonlijke opwekking

Helmut Haubeil is zakenman en predikant. Na een succesvolle carrière als procuratiehouder bij een expeditiebedrijf
accepteerde hij op 37-jarige leeftijd Gods roeping om predikant te worden en werkte hij 16 jaar in dienst van de kerk.
Daarna leidde hij het Adventistische bejaardentehuis in Bad Aibling, Duitsland.
Hij is de oprichter en redacteur van Missionsbrief (Duits zendingstijdschrift) en heeft sinds zijn emeritaat een belangrijke rol gespeeld bij de opbouw van het zendingswerk in Centraal-Azië en India.