Patriarchen en Profeten

15,70

In de reeks van vijf boeken, die Ellen White schreef over de geschiedenis van de mens vanaf de schepping van de wereld tot aan de herschepping in het leven hierna, is dit het eerste deel.

In het eerste deel beschrijft zij de oorsprong van de zonde in de hemel, het verlossingsplan en hoe dit in het leven van de aartsvaders tot uitdrukking kwam. Het vertelt de geschiedenis van het Oude Testament tot en met koning David. Het is een boek vol met leringen voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. Ben u ontsteld over het kwaad dat in deze wereld op grove wijze heerst en vraagt u zich af waar die ellende vandaan komt? Hierop geeft dit boek een bijbels antwoord.