Littekens kun je niet wegwassen

2,90

Mozes Valk ( Maurits ), geboren in 1941 aan het Deliplein in de stad Groningen, is kind van Joods / Christelijke ouders. Het gezin Valk bestaat uit negen personen. Zij zijn terecht gekomen in de concentratiekampen, die de Duitsers hebben opgezet om de Joden uit te roeien. Deze verschrikkingen hebben zij allen overleefd.

Maurits beschrijft ook de toestand van een gespannen familie in de jaren, voordat de Duitsers Nederland binnenvielen. In deze periode gingen zijn ouders over van de Joodse traditie naar het protestantse christendom, overtuigd van hun keuze door de bestudering van de Bijbel. De reactie van de omgeving was groot! Maurits heeft gepoogd deze sluier op te lichten. Ook de belevenissen in de concentratiekampen heeft hij beschreven, zoals ze hem door de jaren heen verteld zijn.

Na de oorlog is gebleken dat de jaren in de concentratiekampen, heel veel invloed hebben gehad op zijn jonge leven. De sporen van littekens, die op zijn ziel waren achter gebleven, heeft tot grote lichamelijke en psychische  gevolgen en problemen geleid.