Lessen uit het leven van alledag (leergebonden)

9,90

3 op voorraad

Velen kennen haar meesterwerk ‘Jezus, de Wens der Eeuwen’, dat het verhaal van Jezus’ leven op aarde – vanaf de kribbe tot aan het kruis – zorgvuldig navertelt en daarbij tal van inzichten verschaft die de meeste lezers van het Bijbelverhaal nooit eerder waren opgevallen. In dit grandioze boek is enige ruimte gemaakt voor het onderwijs dat Jezus tijdens zijn openbaar dienstwerk aan zijn volgelingen en aan de menigten gaf, maar de omvang ervan liet niet toe dat alles wat Jezus onderwees gedetailleerd werd besproken.

Twee jaar na het tot stand komen van haar boek ‘Jezus, de Wens der Eeuwen’ schreef Ellen G. White daarom een aanvullend werk over alle gelijkenissen die Jezus gesproken heeft. Dit boek dat in 1900 verscheen onder de titel ‘Christ’s Object Lessons’ heeft in de Engelse taal tal van herdrukken beleefd en is daarnaast in vele talen vertaald. Miljoenen lezers zijn erdoor gezegend. Het is de wens van de uitgevers dat dit werk, dat nu in het Nederlands beschikbaar is, een zegen mag zijn voor allen die Jezus Christus beter willen kennen en navolgen.