Karaktervorming

6,10

Bij het opvoeden gaat het om de harmonische vorming van hoofd, hart en hand. Daarom gaat het om meer dan alleen de voorbereiding voor dit leven, maar is er een rechtstreeks verband met onze verlossing.