Het laatste geschenk van een Moeder

3,55

6 op voorraad

Verhoort God? Geeft Hij antwoord? Al twee jaar lang worstelde mevrouw Wilson met deze vragen. Ondanks al haar pleidooien, al haar tranen en al haar inspanningen, was haar zoon onder invloed van wereldse vrienden langzaam maar zeker van God vervreemd geraakt. Steeds meer had hij blijk gegeven van zijn grote afkeer van God en Zijn Woord. Als het verhaal begint, is Harold een dronkaard, een gokker en een dief. Qua karakter was hij precies zijn grootvader, in zijn leven berucht atheïst, godslasteraar, dronkaard en moordenaar. Hij was zijn leven geëindigd aan de galg. Wat kon zij doen om haar zoon te redden?