Het kleine mysterie en de schepping

5,50

4 op voorraad

De Bijbel zegt ‘Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er’ (Gen. 1:2). Zo was het bij de schepping.

Zo was het toen de Schepper vleesgeworden is. Opnieuw was het ‘Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er’.

‘Hij zond Zijn woord uit en genas hen.’

Dit boekje verklaart vanuit de Bijbel  dat God de wereld schiep in seconden, beter gezegd in een onderdeel van een seconde.