Het geheiligde leven

5,50

1 op voorraad

Het karakter van een christen wordt in het dagelijkse leven zichtbaar.

Christus zei: “Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort.”

Onze Verlosser vergelijkt Zichzelf met een wijnstok en Zijn leerlingen met de ranken. Hij zegt duidelijk, dat een ieder, die Zijn leerling wil zijn, goede vruchten moet voortbrengen en laat dan zien hoe die ranken vrucht kunnen dragen.

“Blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft.”