De twee Babylons

De ondertitel luidt als volgt; het bewijs dat de pauselijke godsdienst de aanbidding is van Nimrod en zijn vrouw. Hoe komt het pausdom aan zijn heiligen, zijn feestdagen, zijn beelden, zijn priesters, etc. Hislop laat in dit boek de verbazingwekkende gelijkenissen zien tussen de oud-babylonische godsdienst en het pausdom. Ook beschrijft hij het ‘mystieke karakter’. Openbaring 17 zegt het zo: “Op haar voorhoofd staat haar naam Babylon, Verborgenheid.” Dit boek moet u lezen. Het geeft u een nieuwe visie op een oude protestantse leerstelling dat het pausdom het grote Babylon is van de Openbaring.