Christus weerspiegelen

13,25

Een spiegel die naar de zon is gekeerd weerspiegelt iedere zonnestraal.
Een mens die op Jezus ziet weerspiegelt Zijn liefde naar anderen.

Het is onze verantwoordelijkheid als christenen om met anderen te delen wat God ons getoond heeft.
Ellen. G. White had veel te zeggen over deze verantwoordelijkheid – en de veranderende uitwerking van het zien op
Christus. Deze volkomen veranderingen van hart heeft niet alleen invloed op het geestelijke leven, maar ook op het lichamelijke,
verstandelijke en sociale leven. Wanneer u bedenkt dat Christus de prijs van Zijn eigen bloed heeft betaald voor uw verlossing
van anderen, zult u bewogen worden om de heldere stralen van Zijn gerechtigheid op te vangen, zodat u ze op de weg van anderen kunt verspreiden.