Boodschap aan Jonge Mensen

9,70

1 op voorraad

Hoeveel heeft God voor jou over? Wil je dat echt weten?
bestudeer dan het leven van Jezus.
Hij leefde, leed en stierf speciaal voor jou, zodat jij de weg, de waarheid en het leven zou mogen leren kennen.
De moeilijkheden die Hij heeft doorstaan, zul jij niet hoeven te doorstaan.
Het enige wat Hij van jou vraagt, is Hem te aanvaarden.
Dan zul je een leven naar Zijn voorbeeld gaan leven, en laat jij zien hoezeer jij Zijn offer waardeert.
Jongelui, houdt jezelf steeds de weg die Christus ging voor ogen.
Elke stap deed Hij in nederigheid en Hij ging altijd voor de overwinning.
Toen Christus naar deze aarde kwam, ambieerde Hij geen hoge functie, wilde geen topsalaris verdienen, wilde niet als koning over de volken regeren.
Hij kwam als een nederig man om net als jij verzocht te worden, niet om overwonnen te worden, maar om de verzoeking te overwinnen en tot het eind toe vol te houden.
Wil jij zijn voorbeeld volgen? En als je dat doet, zul je Hem leren kennen en zien zoals Hij is.