Amerika in de Profetie

3,99

5 op voorraad

Geen compromissen!
“Over het land van vrije mensen … en het thuis van de dapperen.” Dapper zeker. Ze ontvluchtten de vervolging in hun geboorteland. Ze staken de zee over naar een Nieuwe Wereld, op zoek naar vrijheid … vrijheid van geweten… vrijheid om hun geloof te beleven zoals ze zelf wilden. Puriteinen, Pelgrimvaders en mensen zoals Roger Williams stichtten een toevluchtsoord voor de vrijheid. Ze bouwden “één land onder God” op – een land gebaseerd op Bijbelse principes.

Maar voor deze vastberaden pioniers hield godsdienstvrijheid ook de vrijheid in om helemaal geen godsdienst te hebben, als men daarvoor koos. Echte vrijheid houdt in, dat de mensen die in God geloven en de mensen die dat niet doen, samen willen leven, in respectvolle verdraagzaamheid en vrede. Maar vandaag staat deze vrijheidsdroom onder druk. Waarom? Omdat veel mensen helemaal geen god meer aanbidden. En steeds meer keren die mensen zich tegen de mensen die dat wel doen. Ongelovigen willen de godsdienstvrijheid uitkleden. Terwijl de voorouders van Amerika offers hebben gebracht om die tot stand te brengen. Het lijkt erop, of zij een land willen stichten, dat op hun eigen atheïsme is gebaseerd. En dat willen ze zo nodig met geweld bereiken.
Zij spotten alleen al met de gedachte dat Amerika één land onder God zou zijn. Zij die ervoor kiezen om God te aanbidden zijn ook verantwoordelijk. Zij hebben verdraagzaamheid uitgerekt tot het extreem sluiten van compromissen. Dat is tragisch. In plaats van de kant van God en van de Bijbel te kiezen, heeft Amerika teveel terrein prijsgegeven. En dat alles in het streven om maar niemand te beledigen. Langzamerhand is het één land in totale verwarring geworden.

Het is tijd om weer pal te staan. Het is tijd om op te houden met het weggeven van onze vrijheid door al die compromissen. Dit boek zal iedereen helpen om de oorspronkelijke droom van Amerika weer in herinnering te brengen. En het zal ons helpen om die weer terug te winnen.

 

Dit is deel 2 uit “De Grote Strijd” serie, welke uit de volgende delen bestaat:

Deel 1: Gods Heilig Woord – Zou je daar nu nog je leven voor geven?

Deel 2: Amerika in de Profetie – Het begin van het einde

Deel 3: De Code Ontcijferd – Achter de linies van de vijand

Deel 4: De wereld op hol geslagen – Hoe zal het aflopen…?