Als mijn volk bidt

3,00

Uitverkocht

Wat zou er gebeuren in onze huisgezinnen, kerken en leefgemeenschappen als we
Gods raadgeving in 2 Kronieken 7:14 zouden opvolgen en onszelf zouden verootmoedigen en bidden?
Deze vraag wordt verkend en beantwoord in Randy Maxwells boek “als mijn volk bidt”.
een boek doordrenkt van hartstocht voor gebed, als de door God ingestelde manier waarop wij samenwerken
met Hem in het bouwen aan en uitbreiden van Zijn koninkrijk en Hij onze grootste nood voorziet.