Op zoek naar waarheid

“Zeg me de waarheid, ik wil de waarheid weten!” Zeggen we dit niet regelmatig? Maar menen we dat wel echt? Als we zouden horen wat ons binnen een week zal overkomen, bijvoorbeeld het krijgen van een vervelende tegenslag, zouden we dit dan vóóraf willen weten? Zouden we naar een plaats gaan waarvan we weten dat we daar tijdens ons verblijf door een ramp zullen worden getroffen?

Zou je fijn op vakantie gaan als je van te voren zou weten dat er na de vakantie een grote belastingaanslag zou komen? Zijn dit dingen waarmee je prettig kan leven, of zou je dit liever niet van tevoren willen weten? Maar, als het dingen zijn waarmee we rekening kunnen houden, die we anders zouden kunnen laten verlopen of waar we eventueel zelfs maatregelen voor zouden kunnen treffen om ze te voorkomen, ligt het dan niet anders?

Als we over deze vragen nadenken, dan merken we dat we bij sommige vragen wellicht even twijfelen, of niet direct volmondig “ja” willen zeggen. Toch gaan al deze vragen over het wel en wee van ons persoonlijk leven. Als we hier maar de helft van willen weten, zullen we ook maar de helft van de waarheid weten.

Zo is het ook met de Bijbel, Gods Woord

De mens is geneigd om uit de Bijbel te nemen wat hem of haar uitkomt. Er worden dingen besproken die betrekking hebben op ons persoonlijk leven en ons karakter, onze eerlijkheid, zelfkennis, ons welzijn. Kortom ons eigen IK wordt beschreven. Maar ook onze afkomst en zelfs onze toekomst wordt onthuld. De Bijbel vertelt ons dat we door Adam een zondige natuur hebben overgeërfd. (zie: Romeinen 5:12-17) En deze zondige natuur is in vijandschap met God. Daarom zijn we niet geneigd om God te zoeken en bedenken we gelijk verontschuldigingen en uitvluchten. Toch is het eigenlijk vreemd dat de fabels van horoscopen populair en geliefd zijn en dat veel mensen hierin geloven, terwijl we er vaak door worden bedrogen.

Gods Woord bedriegt niet

Met het Woord van God zal je niet bedrogen uitkomen. Je kunt toetsen of het waarheid is, er zijn honderden bewijzen te vinden voor de betrouwbaarheid en authenticiteit. Het is een eerlijk boek. Hoe vaak spreken wij alleen maar over de ‘goede’ dingen van een overledene, zeker op een begrafenis. De Bijbel geeft echter zowel goede als verkeerde dingen weer van geliefde personen. Zij staat vol met adviezen voor allerlei levensvragen en problemen. De Bijbel is het boek dat ons iets te bieden heeft; de enige weg tot bevrijding en verlossing, de weg die ware voorspoed, gezondheid, vrede en geluk zal brengen. Deze weg is gegeven voor íeder mens, arm of rijk, blank of zwart. Het naleven van de gegeven adviezen zal de mens bevrijden van alle lasten, verkeerde gedachten en handelingen. Onmogelijk? Nee hoor, de belofte is gegeven: “de waarheid zal u vrij maken” (Johannes 8:32). Zou je niet bevrijd willen zijn van je irritatie over je buurman en die hevige ruzie met je beste vriend eindelijk eens weer goedmaken? Vrij zijn van verkeerde neigingen, van vervelende gedachten, boosheid, ergernis, jaloezie, egoïsme, etc. Dit kan alleen door de gehele waarheid te aanvaarden, ernaar te verlangen en deze geheel toe te passen. Miljoenen mensen hebben reeds de bevrijdende kracht hiervan in hun leven ervaren. Wanneer wil jij dit ervaren?

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *