Onbuigzaam

Halsstarrig, koppig, niet meegevend, niet soepel, onverzettelijk, volgens internet.  Zó ziet dit beeld, de droom van Nebukadnezar uit Daniel 2, eruit. De hele houding dwingt respect af.

Terwijl het volk zich op bevel van de koning voor dit beeld in goud moest buigen (Dan. 3), bleven drie mannen rechtovereind staan. Onbuigzaam, terwijl de dansende vlammen van de verbrandingsoven likkebaardend hun kans, geduldig afwachtten. Maar God beschermde de vrienden.

Het gekke is dat deze mannen voor de buitenwereld misschien halsstarrig en koppig leken, terwijl ze juist zo zacht als klei waren in de handen van de Meesterpottenbakker; de HERE Zelf. Hij was het, door Wie zij zich in al die jaren hadden laten vormen. Werkwijze?

De Pottenbakker maakt klei eerst zacht door het met Zijn voeten te treden (Jes. 41:25b), om vervolgens te kneden (Jer. 18). Dat proces naar kneedbaarheid gaat er verre van zachtzinnig aan toe. Stampen, knijpen, duwen, slaan, totdat de substantie eindelijk werkbaar wordt.

Als de klei eindelijk de juiste structuur heeft,  krijgt het de vorm, die de Pottenbakker wíl dat het krijgt. Hij heeft de homp liefdevol in een vaste grip. Daarna komt het verfijnde priegelwerk. De afwerking. Pas als het in de ogen van de Maker perfect is, kan het de oven in.

Déze oven loutert, maakt sterk, zodat alle onbedoelde stretch en ongewenste flexibiliteit eruit gaat. Het mag straks niet gaan smelten of vervormen, met alle winden meewaaien. Nee, het moet sterk zijn. Tegen een stootje kunnen. Onbuigzaamheid is soms noodzakelijk voor de bruikbaarheid.

Hoe onwillig en weerbarstig ben ik vaak om me te laten vormen.  Maar Goddank: hoe creatief, wijs en geduldig is de Pottenbakker!

Mirjam

Luisterliederen:

Machtige Heer, grote Verlosser Opwekking 598

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *