Kunnen we onze aarde nog redden?

Vele klimaatdeskundigen luiden de noodklok. Volgens hen zijn drastische maatregelen noodzakelijk om onze aarde nog langer leefbaar te houden. We zien extreme droogte, overstromingen, geweld etc. toenemen. Microplastics bedreigen onze gezondheid. Kortom we zijn in crisis. We zijn het erover eens dat de oorzaak van de problemen ligt in ons menselijk kortzichtig handelen. Hebben we niet veelal gehandeld van “na ons de zondvloed”?

En laat duidelijk zijn dat een minder egoïstische verandering in ons denken en handelen een positieve bijdrage zal opleveren. Verandering vergt veel tijd en de vraag is of we deze tijd nog hebben. Kunnen we de aarde nog redden?

brandstapel

Er is echter een heel belangrijk feit waar we vrijwel niets over horen, of willen horen. Gods Woord, de Bijbel die een heel andere boodschap heeft. Daar gaat het niet over het redden van de aarde. Integendeel, de Bijbel heeft voorzegd dat de aarde tot een puinhoop zal worden, dat hongersnoden en aardbevingen etc. zullen toenemen. Is dit iets wat God doet? Neen het komt door ons opstandig en egoïstisch leven doordat de mens geneigd is kwaad te doen en inderdaad veelal te handelen uit het motief van “na ons de zondvloed”

De Bijbel is heel duidelijk: er komt een eind aan deze wereld. De boodschap van de Bijbel is daarom heel anders nl; niet om de aarde te redden, maar de mens!   Het is de mens die moet veranderen en zijn blik te richten op God die voor ieder mens redding aanbiedt. Die redding is goed nieuws en wordt in de Bijbel het eeuwig evangelie genoemd.

Wellicht heb jij hier nog nooit bij stil gestaan of heb je nog nooit in de Bijbel gelezen. Misschien bezit je zelfs geen Bijbel. In dat geval kan je per mail een gratis exemplaar van het nieuwe testament aanvragen.

Wie is God? In de Bijbel kan je lezen over het leven van Jezus Christus die zo’n 2000 jaar geleden op aarde leefde. Zijn levensstijl laat het karakter van God zien. En wat zie je dan? Ware Liefde! Is dat niet  waar ieder mens naar verlangt? Jezus denken en handelen is van een heel ander andere aard. Het evangelie daagt ons uit om dit denken en handelen te volgen.

Jezus heeft beloofd om terug te keren naar deze aarde, om allen die naar Gods principes van liefde willen leven (opgetekend in de 10 geboden), te redden. Er zal een nieuwe hemel en aarde komen waar allen die voor deze levensstijl met hart ziel en verstand hebben gekozen, eeuwig in vrede kunnen wonen. Dat is de redding die God voor ogen heeft. Nog een heel korte tijd en dan wordt deze belofte werkelijkheid. . Toekomst! Heb jij daar al voor gekozen voor toekomst?

Wil je meer weten? Lees verder op deze site of volg de 24 Bijbelstudies met vraag en antwoord.

Er is hoop die werkelijkheid wordt!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *