HOE ZIT HET MET MIJN OVERTREDINGEN?

Erken ze, vertel ze aan Jezus, vraag vergeving, en Hij wil dat graag vergeven. Hij is uit liefde voor
jou en mij gestorven aan het kruis terwijl Hij
geen enkele overtreding had gemaakt. Hij wil je een nieuwe start geven en kracht om binnen de grenzen van zijn liefde te leven. Heb je verdriet, heb je met verslaving te maken of andere moeilijkheden? Jezus nodigt jouw uit tot Hem te komen. (Math. 11:29) Jezus wil je nu al werkelijk rust geven! Vrede in het hart met daarbij de belofte op een hoopvolle toekomst!

De Bijbel roept jou op: Kies vandaag wie jij dienen wilt! De keuze is aan jou!

ONVOORSTELBARE LIEFDE

Jezus wil jou van al het kwaad of zonden scheiden. Hij haat het kwaad, maar heeft jou zo lief dat liever al jouw zonden op zich nam en zelf stierf aan aan het kruis om jou te kunnen redden!

KOMT ER WERKELIJK EEN EIND AAN DEZE WERELD?

Als deze wereld stopt… wat dan? Door de media worden we overspoelt met doemscenario’s
van onze wetenschappers, over de milieuproblematiek, klimaatverandering etc.

Veel mensen, ook wetenschappers kunnen er niet omheen en geloven dat er een ontwerper achter het leven op deze aarde moet bestaan. Ook voor een visie als ‘the big bang’ moet je geloof wel heel groot zijn. Stel dat er wel een Ontwerper van deze wereld is. Dan heb ik vragen over hoe zaken in elkaar steken. Jij?

TOEKOMST

De Ontwerper vertelt ons via Zijn Woord, de Bijbel, dat alles in het begin perfect gemaakt was met als doel dat de mens eeuwig in liefde, vrijheid en geluk zou leven. Wie wil er nou

niet zo’n toekomst? Als je daar over nadenkt, dan komen direct vragen naar boven; is dit mogelijk en onder welke voorwaarden zou de eeuwige liefde en vrede gegarandeerd zijn? Hoe kom ik aan zo’n liefde? En is dit voor iedereen weggelegd?

De Bijbel is hier duidelijk in; het is voor iedereen bedoeld en haalbaar! De belofte en voorwaarden waarin de liefde gegarandeerd is wordt ook duidelijk in de Bijbel aangegeven; Wie Mijn geboden kent en zich daaraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van Mijn Vader en van Mij ontvangen, en ik zal Mij aan hem bekendmaken. (Joh.14:21 NBV)

HET LEVEN BINNEN DE GRENZEN VAN DE LIEFDE

Geluk, vrijheid en welzijn zijn onmogelijk zonder grenzen. Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als iedereen door rood rijdt? De grenzen van de liefde zijn kort weergegeven in de tien geboden (Ex. 20) en door Jezus verduidelijkt in

“de bergrede” (Math. 5 of 1 Kor. 13). En als je dan eerlijk naar je eigen leven kijkt, dan kan je alleen

maar erkennen dat we deze grenzen vaak te buiten zijn gegaan. De belangrijkste vraag aan jou is; zou jij binnen die grenzen van liefde willen leven?

HET VERLEGGEN VAN GRENZEN

Vaak zijn onze beslissingen gebaseerd op eigen inzicht, eigenbelang en winstbejag. Zonder rekening te houden met de grenzen die God aan de liefde heeft gesteld of hoe het door
God is bedoeld. Het resultaat is deze wereld vol onrecht! Het eerlijk erkennen en benoemen van onze fouten gaat in tegen ons natuurlijke hart. Daarom verleggen we dikwijls de grenzen van liefde en vrede. Dit gaat vaak ongemerkt, omdat er een tegenstander van God is, Satan, die de mensen verleidt. Zien we dit niet voor onze ogen gebeuren. Let eens op de profetie uit Daniël

7:25 waar gesproken wordt over het veranderen van tijden en wetten. Staat op dit moment het huwelijk zoals God dat heeft ingesteld niet onder grote druk? En over tijden te veranderen, kijk eens naar de dagen. In de scheppingweek is de sabbat (zaterdag) de 7e dag, waarvan God vraagt die te heiligen en waarop Hij een zegen gelegd heeft. We lezen dat Jezus op de 1e dag van de week (zondag) is opgestaan. Waar beginnen nu onze kalenders mee? Maandag als eerste dag van de week. Zo zijn er nog meer voorbeelden

te noemen waarin de grenzen van Gods liefde worden verlegd.

HERSTEL

Het goede nieuws van het evangelie is dat God een herstel mogelijk maakt vooriedereen die daarvoor kiest. Ons handelen komt voort uit ons hart (gedachten en gevoel). Ware vrede begint in het hart. Het is het verlangen van God om zijn eeuwige wetten van liefde in jou en mijn hart

te schrijven. Dat zal God nooit doen tegen jouw keuze in. Het principe van de liefde is onze vrije wil. Daarom staat Jezus aan de deur van jouw hart en vraagt respectvol om binnen te mogen komen. Aan jou en mij de keuze om Hem in je hart binnen te laten.