Jezus komt terug! | 4. Wanneer? Binnenkort!

De terugkomst van Jezus heeft gevolgen voor ieder mens, gelovig of niet. Wetenschappers spreken dikwijls over het einde van de wereld, want we hebben nog zoveel jaar van dit of dat en daarna is leven vrijwel onmogelijk. De Bijbel geeft een positiever beeld, deze wereld zal ophouden te bestaan, maar er komt een nieuwe hemel en aarde waar ellende, verdriet, ziekte en dood niet meer zullen bestaan (Openb.21:1-5). Het onrecht wordt weggedaan.

Vaak wordt de klacht vernomen: Waar is die God van liefde, waarom grijpt Hij niet in? Er is zoveel ellende en onrecht op deze wereld! Aan deze roep wordt pas gehoor gegeven bij de terugkeer van Jezus. God heeft geduld want Hij wil dat zoveel mogelijk mensen behouden worden, zoveel mogelijk mensen voor Hem kiezen (2 Petr.3:9). Wellicht ben jij de persoon die nog geen keuze gemaakt heeft en wacht Hij op jou! Lees daarom deze studies eens aandachtig door. Gods woord is ook hierin duidelijk: Kies vandaag wie je dienen wilt. Bedenk dat niet kiezen uiteindelijk ook een keuze is.

Hoe kunnen we weten dat Jezus binnenkort terugkomt, want dat hebben er al zo velen voor ons geroepen? Jezus gaf zelf een aantal tekenen. In Mat.24 kunnen we er aantal vinden. Naast oorlogen, rampen etc. geeft Hij aan dat er vele valse profeten zullen zijn die velen zullen verleiden (Mat.24: 5 en vs 24). In Openb. 13:8 staat dat bijna de hele wereld (inclusief vele christenen) verleidt zal worden tot een valse aanbidding. In de vervolgstudies wordt op dit grote bedrog ingegaan.

We zien allemaal dat bijna de gehele wereld op zijn kop staat zonder dat regeringen tot adequate oplossingen komen. Leven in vrede en rust lijkt verder weg dan ooit. Ook dit zijn tekenen. Op de vraag van Jezus’ discipelen wanneer Hij terug zou komen gaf Jezus een duidelijk antwoord: Mat 24:14 (HSV) En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Door al onze mediamiddelen is het evangelie in de gehele wereld beschikbaar. Mede gelet op alle andere tekenen staat de wederkomst dus voor de deur. Het is uiteindelijk ook de uitkomst van alle ellende in deze wereld. Dan wordt de boze macht Satan en al het kwaad weggedaan. We zien dat er twee grote machten in de wereld werkzaam zijn; het is een strijd tussen goed en kwaad. Een strijd tussen Christus en Satan. De mens heeft de neiging niet naar God te willen luisteren als het gaat om te bepalen of iets goed of kwaad is. Wijzelf willen bepalen wat goed of kwaad is met alle gevolgen van dien. Jezus koos altijd voor het goede, wat kies jij?

Tot Jezus terugkeer heb jij de keuze tot welke groep jij wilt behoren, met of zonder God. Dikwijls hebben we een verkeerd beeld van God. Het is goed om Gods beloften steeds voor ogen te houden:

Want Ik weet, welke gedachtenIk over u koester, luidt het woord des Heren, gedachtenvan vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven” (Jer. 29:11).  Dit aanbod is toch een liefdesgeschenk? Het draait steeds om onze keuzes.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *