Jezus komt terug! | 3. Angst en onrust?

Vele malen is het einde van de wereld voorspeld en het maakte vele mensen angstig. En altijd bleken het valse voorspellingen te zijn. Ook in sept. 2015 was er weer zo’n voorspelling.  Waarop zijn deze voorspellingen gebaseerd? Het is de mens eigen dat we graag de toekomst willen weten. De wekelijkse horoscopen zijn daarom erg geliefd ondanks het feit dat we ze dikwijls met een korreltje zout nemen.

Als we Gods Woord (de Bijbel)nemen dan hebben we een bijzonder boek in handen, een Woord dat door God is geïnspireerd. Lees meer hierover in “De Bijbel een uniek boek“.  Allereerst vinden we dat Gods Woord ten leven voert en niet tot de dood! Het brengt ons namelijk bij Jezus. (Joh.6:47) Ten tweede, dat God ons een hoopvolle toekomst wil geven (Jer.29:11). Hij is geen God die klaar staat met het vingertje om de mensen te straffen (lankmoedig Num.14:18). De bijbel vertelt wel dat God zal ingrijpen in deze wereld en een einde zal maken aan al het onrecht op deze aarde. Maar direct staat daar tegenover een nieuwe hemel en aarde, waar zoals we in studie 2 hebben gelezen geen dood en geen rouw en verdriet meer zal zijn. (Openb.21: 1-5) Het einde van deze wereld houdt een begin in van een nieuwe hemel en aarde. Zou jij daar bij willen horen? Kun jij je een betere toekomst indenken?

Dus als er alleen gesproken wordt over het einde van deze wereld, dan is dit een sombere blik en een halve waarheid. Wanneer deze ingrijpende gebeurtenis zal plaats vinden is volgens de Bijbel door geen mens te berekenen of te voorspellen (Marc. 13:32, 33). Wel geeft de Bijbel tekenen aan zodat we kunnen weten dat deze gebeurtenis nabij is.

Waar komt dan dikwijls onze angst vandaan?

Als we het over het einde hebben, dan denken we aan de dood. We kennen allemaal wel gezegden als doodsangst, ik schrik me dood. etc. De dood staat haaks op het leven. Daarom dat de Bijbel de dood de grootste vijand van de mens noemt. Maar deze zal teniet worden gedaan (1 Kor.15:26). Waarom? De dood is het gevolg van het wantrouwen van Gods woord en de keuze God om God niet te gehoorzamen.

Het goede nieuws van de Bijbel is dat er een uitweg uit de dood is, door het accepteren van Jezus Christus als jouw persoonlijke verlosser en leidsman. Dan geldt dat Hij de gevolgen van jouw overtredingen van de liefderegels heeft gedragen. Het gevolg was dat Hij is gekruisigd en gestorven is. Daar is het niet bij gebleven!

Omdat Jezus zonder zonden was is Hij weer opgewekt. Als jij Jezus Christus accepteert dan staat zijn dood in plaats van jouw dood, en Zijn opstanding staat garant voor jouw opstanding uit de dood. (Rom.6:3-9).God ziet jou dan aan door Zijn zoon Jezus Christus, zondeloos. Jouw zonden zijn vergeven en in de diepste zee geworpen (Micha 7:19). Dan wordt jij inwoner van die nieuwe hemel en aarde. Dan is het einde van deze wereld het begin van een nieuw leven in gerechtigheid en liefde.

Heb jij dat geschenk wat God ieder mens aanbiedt al uitgepakt en aangenomen? Dan behoeft er geen angst te zijn voor het einde van deze wereld. Angst komt ook voort uit valse leerstellingen die in de loop der geschiedenis de kerken zijn binnengeslopen. Denk bijvoorbeeld aan een vagevuur en een eeuwig brandende hel waar mensen die hun zonden niet hebben beleden en niet wilden nalaten voor eeuwig in een brandend vuur lopen te trappelen. Ook dit is iets wat de Bijbel niet leert. De Bijbel is duidelijk over dit onderwerp en stelt eeuwig leven tegenover de eeuwige dood. Door een verkeerde voorstelling is veel angstgeloof ontstaan.

Met de terugkomst van Jezus zullen er twee bestemmingen zijn: mensen die Jezus hebben aangenomen en eeuwig leven ontvangen, en de overigen die zullen sterven en uiteindelijk (na inzicht in hun keuze verkregen te hebben) de eeuwige dood sterven. Angst heeft ook dikwijls met onzekerheid te maken. Gelukkig is Gods Woord duidelijk zodat ook deze angst niet nodig is. Jezus’ terugkomst raakt ieder mens!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *