Jezus komt terug! | 2. Wie is Jezus en wat kan Hij voor jou betekenen?

Ongeveer 2000 jaar geleden leefde Jezus op aarde. Bijna iedereen heeft wel eens gehoord over het leven van Jezus. Zijn leven had een grote impact op de mensen, zo groot dat de jaartelling die wij heden kennen is aangepast aan zijn leven. In ons dagelijks leven kennen we allemaal: ….. zoveel jaar voor Chr. (Christus) Nu leven we in de 21e eeuw na Christus’ geboorte.

Jezus leefde het karakter van God uit, vol van liefde, kracht, vergevingsgezindheid en rechtvaardigheid. Vierduizend jaar lang hadden profeten zijn geboorte voorzegd, waar Hij geboren zou worden (Bethlehem) en dat Hij de Zoon van God was. Hij leerde en leefde de principes uit van het koninkrijk van God dat op de nieuwe hemel en aarde zou worden gevestigd. Zijn voorbeeld was voor de gevestigde geestelijkheid een aanstoot en resulteerde dat Hij door hun toedoen op 33 jarige leeftijd werd gekruisigd. Hij stierf, maar stond na 3 dagen op uit het graf. Dit was mogelijk omdat Hij de zoon van God was. Lees meer in: Wat was het bijzondere van Jezus’ leven op aarde zo’n 2000 jaar geleden?

Na Jezus’ opstanding verscheen Hij 40 dagen aan vele mensen en voer uiteindelijk op naar de hemel met de belofte dat Hij terug zal komen. Zijn terugkomst zal niet in het geheim gebeuren want net zoals in de 4000 jaar voor zijn geboorte, zijn er vele aanwijzingen gegeven hoe en wat er zal gebeuren. Zijn terugkomst is de grootste gebeurtenis op aarde en zal grote impact hebben op alle mensen op aarde. Vandaar het onderwerp “Jezus komt terug.” We zullen kort op een aantal punten die elk mens moet weten ingaan.  Van Jezus’ eerste komst en geboorte hier op aarde waren heel veel details van tevoren bekend gemaakt. De geschiedenis bevestigd deze details over zijn leven hier op aarde zodat er niet getwijfeld behoeft te worden aan de betrouwbaarheid. Deze betrouwbaarheid van voorzeggingen uit het verleden is een garantie dat de voorzeggingen (profetieën) voor de toekomst ook zullen uitkomen.

Jezus’ leven bevestigde dat Hij de Zoon van God is en dat Hij macht heeft over al wat leeft op aarde. Hij genas zieken en wekte doden op. Zelfs de natuur gehoorzaamde aan zijn woorden. Wij mensen weten allemaal dat dit leven eindigt met de dood. God vertelt ons dat dit nooit Zijn bedoeling is geweest. De mens was geschapen om eeuwig gelukkig in liefde te leven indien de perfecte regels van de liefde in acht genomen werden. De basis van liefde is een vrije wil, immers uit dwang kan je niet liefhebben. De mens koos echter om niet volledig naar Gods liefderegels te handelen, en dit brengt ellende, ook wel zonden genoemd, en uiteindelijk de dood met zich mee. God had hiertegen gewaarschuwd. Het afwijken van Gods volmaakte wetten heeft de wereld in de huidige toestand gebracht. Het veronachtzamen van Gods wetten blijkt een erfelijke neiging te zijn.

Liefde

Elke mens verlangt naar liefde; dit verlangen is door God in de mens gelegd bij de schepping. God schiep de mensen met de bedoeling dat we eeuwig zouden leven in liefde, vrede en geluk. Door de verkeerde keuzes van de mens is de vervulling van dit verlangen teniet gedaan. We leven een leven vol verdriet, angst, boosheid en ziekte. Een leven dat uiteindelijk eindigt in de dood. Wat een contrast met Gods bedoeling! Voor het herstel van Gods bedoeling met de mens; voor een eeuwig leven in liefde, vrede en geluk, moeten we bij God zijn. Zelf kunnen we dit herstel niet bewerkstelligen.

Uniek aanbod

Het is God die door Jezus Christus de oplossing aanbiedt en wel aan ieder mens die dit wil accepteren. Door geloof in Jezus Christus is herstel van een eeuwig gelukkig en liefdevol leven mogelijk. Dit cadeau wordt jou aangeboden! God belooft dat Hij jou in staat zal stellen om volledig naar zijn liefdesregels te leven. Deze liefdesregels heeft God kort weergeven in de tien geboden. (lees eens Exodus 20:1-17 en 1 Kor. 13) De vraag is echter kies jij of heb jij al voor dat leven gekozen? Jezus is de enige weg die naar een eeuwig leven leidt. Het is een keuze tussen eeuwig leven of eeuwige dood.

God laat deze wereld niet aan zijn lot over, maar zal ingrijpen. Dat ingrijpen gebeurt met de terugkeer van Jezus. Dit is de meest ingrijpende gebeurtenis voor de gehele wereld. Al degenen die het cadeau van God hebben geaccepteerd zullen eeuwig leven krijgen. Zij die reeds gestorven zijn zullen bij de terugkomst van Jezus worden opgewekt en met de dan nog levende gelovigen worden opgenomen. Je kunt dit lezen in 1Thess. 4 :13-18 Zij die het geschenk van God niet hebben aangenomen kunnen de verschijning van Jezus’ komst niet verdragen. (2.Tim.4:1 HSV)

Het leven op deze aarde zal ophouden. Jezus’ verschijning heeft dus een impact op jouw leven. De vraag die jij nu moet beantwoorden is: Bij welke groep behoor ik? Tot hen die Christus hebben aangenomen en naar zijn perfecte liefdesregels willen leven, of tot hen die kiezen voor de dood? Jouw keuze nu bepaalt jouw toekomst.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *