Is Jezus een leugenaar?

Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik heb geen woord gesproken of iets gedaan dan ik van de Vader (God)mij gehoord heeft. Hij zegt Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde.

Jezus

Wat dat aan gaat is Jezus heel duidelijk, zwart wit.  Maar hoe kunnen we toetsen waarop zijn uitspraken gebaseerd zijn? Ook daarin is Hij duidelijk: “Er staat geschreven” En daarbij haalt Jezus het gehele oude testament aan. Daarmee erkent Hij de historische en profetische geschriften van het oude testament. Jezus erkent de schepping (o.a.Mat.1:4, Marc. 10:6, 13:9), Noach en de zondvloed ( Mat.24:37,38, Hebr.11:7) Mozes, en vele profeten (Lukas 16:29, 24:27) Wat dat aangaat had Jezus geen enkele twijfel over het geschreven woord. Maar hoe zit het met ons als we zeggen in God en Jezus te geloven, maar niet de hele Bijbel als Gods Woord te aanvaarden?  Jezus doet nog veel meer confronterende uitspraken;

“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”.. (Joh. 14:6).

“De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan”.(Mat 24:35)

“Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven?” ( Joh. 5:47)

“Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag”. (Joh. 12: 47)

“Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft.”. (Joh. 14:24)

“Als zij niet naar ​Mozes​ en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan.”(Lukas 16:31)

“En Hij begon bij ​Mozes​ en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.” (Lukas 24:27)

“Want ik getuig aan ieder die de woorden van de ​profetie​ van dit ​boek​ hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit ​boek​ geschreven zijn. En als

iemand afdoet van de woorden van het ​boek​ van deze ​profetie, zal God zijn deel afdoen van het ​boek​ des levens, en van de ​heilige​ stad, van de dingen die in dit ​boek​ geschreven zijn. Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. ​Amen. Ja, kom, Heere Jezus! “ (Openb. 22:18-20 HSV)

Het zijn pittige uitspraken om goed over na te denken. Hoe zit het als ik wel in God en Jezus gelooft, maar de Bijbel niet als geheel aanvaard?  Neem onderwerpen die nogal eens struikelblokken vormen zoals  b.v. het scheppingsverhaal, de zondvloed,  het boek Daniël en uitspraken van profeten.  Als Jezus het hele woord van God als waarheid bestempelt, en wij dit niet geloven, maken we, wellicht onbewust, Jezus dan niet tot een leugenaar? Stof genoeg om voor jezelf eens een antwoord te vinden op de vraag;      

Wie is Jezus voor jou, De weg, de waarheid en het leven of een leugenaar?

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *