Is geloof voldoende om behouden te worden?

Ja en nee! Wanneer de Bijbel spreekt over geloof is het heel wat anders dan de betekenis welke we kennen in ons dagelijks spraakgebruik. Daarin gebruiken we geloven veelal in de betekenis: het zou zo kunnen zijn, een misschien. In de Bijbel wordt met geloven bedoeld, zeker weten, het is zo. De Bijbel spreekt ook over een dood geloof. (Jac. 2:26) Iedere ervaren christen kan je vertellen, dat kennis van de waarheid, zelfs wanneer je gelooft in het gezag en het morele peil van de waarheid, niet voldoende is om gered te worden.  In die zin is het antwoord nee.

“Gij gelooft dat God enige is? Daaraan doet gij wel, (maar) dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen.”  Jac. 2:19

We worden gewaarschuwd voor het gevaar om te denken dat  alleen geloof voldoende zou zijn want Jacobus gaat verder met, aan het adres van de “dwaze mens”, dat geloof zonder werken dood is! Lees ook Jac. 2:19-26.

Wanneer je de waarheid kent en erin gelooft, dan moet je de waarheid de macht en het gezag geven om jouw leven te mogen veranderen, zodat je een geestelijk actief en werkzaam leven kunt krijgen. Wanneer je niet geheiligd bent door de waarheid, dan vertoon je het leven van iemand die een schijn van godsvrucht heeft, maar die de kracht daarvan ontkent. Dit is de godsdienst van hen die geestelijk inactief en blind zijn. Geheiligd worden door de waarheid betekent, dat de Heilige Geest jou heiligt in overeenstemming met de richtlijnen van het Woord van God, en niet volgens de een of andere menselijke uitleg van wat waarheid is. Gods gebod is duidelijk: “Indien gij Mij liefhebt, onderhoudt Mijn geboden.”
De verbinding tussen liefde en gehoorzaamheid wordt kort en helder uiteengezet in 1 Joh 2:4, 5 en 1 Kor. 13.

Het antwoord is ja indien het geloof wordt uitgeleefd. (Hebr. 11).

(Deze vraag is gesteld door E. te G.)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *