Ik bid voor je!

Ik bid voor je!  Misschien heb je dat pas nog gezegd tegen een broeder of zuster uit de gemeente. Iemand die net zijn of haar hart bij u, bij jou had uitgestort. Hij of zij zat er even doorheen. Problemen waar jij als mens niet veel aan kunt doen, behalve oprecht  luisteren, er zíjn. Als die ander even  niet meer weet hoe hij verder moet. Niet meer kan bidden door teveel verdriet, worstelingen, tegenslagen of wat dan ook; ik bid voor je. 

Je meende het. En…. heb je het ook gedaan?

Een tijdje terug mocht ik het zelf ervaren. ‘k Deelde iets uit mijn leven met een beste vriendin/ geloofsgenoot. Ook wijzelf kunnen op een punt komen er even doorheen te zitten, dat ontmoediging op de loer ligt. Een paar dagen na het telefoontje,  kreeg ik een kaartje in de bus, met daarop de tekst: ik bid voor je!

Het besef dat iemand die van je houdt, jou voor de troon van de Vader wil brengen, deed me veel.  Het gaf moed.  Het gevoel: je bent niet alleen.

Zelfs een Godsman als Paulus deed een oproep om voor hem te bidden.( o.a. 1 Tess5: 25 en Hebr. 13: 18.) Je kunt je afvragen: had zo’n man dat nu nodig? Ja, want hij was een mens zoals wij. Ondanks zijn rotsvaste vertrouwen in de leiding en hulp van God, ondanks zware tijden van vervolging en moeilijkheden, had hij het nodig dat er voor hem gebeden werd.

Jezus in de hof van Getsemané, wilde zo graag dat zijn vrienden met hem zouden ‘waken’. Hij had dat nodig op dat moment.

bidden

God luistert als je bidt  en helpt je, maar zet ook mensen in, stuurt ze op jouw pad om te troosten, te steunen en te bemoedigen. Hij kent ons hart, als Enige en weet wat we willen zeggen nog voor we het hebben uitgesproken. En tóch worden we uitgenodigd onze diepste zielenroerselen aan Hem te vertellen. Hij wil met ons mee wandelen. Dag in, dag uit.

Ik bid voor je! Het gevoel dat je er niet alleen voor staat.  Kennen we de kracht van het gebed?

Jacobus 5: 16 zegt dat het gebed van een rechtvaardige veel tot stand brengt.

Bidden. Praten met de Allerhoogste.  We mogen, in alle nederigheid;  danken, vergeving vragen, prijzen, vragen om hulp, inzicht en wijsheid. Smeken om genezing, herstel en zoveel meer. We mogen dat doen in de naam van Jezus,  onze Middelaar. Maar we mogen ook voorbede doen voor elkaar. Elkaar opdragen, brengen voor Zijn troon. God hier ben ik weer. Graag breng ik dat familielid, die vriend, zuster of buurman (weer) bij U. Dat Uw wil maar zal gebeuren. In Jezus’ naam.

We mogen komen als we sterk, moedig en vol vertrouwen zijn en de machtige hand van de HERE ervaren in ons leven, maar ook in onze ontmoediging en zwakte tot Hem roepen: Heer ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp  (Marc. 9: 24)

Wie breng jij bij God vandaag?

Mirjam 28 nov. 2018

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *