Geprezen zij de HERE!

2021 is van start gegaan.

Het voelt anders dan alle voorgaande jaren en ik ben daarin niet de enige. Wat zal dit jaar ons brengen? Het is met verbazing zien hoe de hele maatschappij, de hele wereld en ook ons persoonlijke leven is veranderd. Loslaten. Zoeken hoe je je daar samen met God in verhoudt. Eén ding is zeker: we zijn weer dichter bij de wederkomst van Jezus, onze HEER.

Jobs veranderde wereld
De zieke Job, omringt door niet helpende vrienden, een vrouw die opriep God de rug toe te keren…., Job, die net hoorde dat zijn vee, zijn knechten en tot overmaat van ramp ook zijn kinderen waren omgekomen, was in diepe rouw. Denk je zijn mentale toestand eens in. Zijn leven en toekomstperspectief viel in 1 klap in duigen. Job scheurde zijn kleren, viel op zijn knieën en riep uit: Naakt ben ik geboren en naakt zal ik sterven. De HERE heeft gegeven, de HERE heeft genomen, de naam van de Here zij geprezen. (Job 1: 21).

Die tekst kan zo hard en gelaten klinken. Zo zakelijk en gevoelloos. Ik heb daar mee geworsteld.
Maar Job uitte dit omdat hij dit uit de grond van zijn hart meende. Wie was hij zonder zijn bezit, zijn kinderen? Wat bleef over?
In al zijn ellende constateerde Job, dat hij de zegeningen uit de hand van God, ook zo kon verliezen. Ook al begreep hij niets van wat hem overkwam, zijn geloof en vertrouwen in de Eeuwige bleef overeind. De HERE is onveranderlijk, liefdevol, rechtvaardig en waardig te prijzen. Dit was Jobs overtuiging, los van zijn omstandigheden of hoe hij zich voelde.

Luther beschreef dit ook in zijn lied Een vaste burcht is onze God. …..Neem goed en bloed ons af…. Het brengt ons geen gewin, wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. (lees dit in de context van het hele lied!) Het heeft lang geduurd voor ik dit ook maar een beetje begreep en nog moet ik er niet aan dénken….  God weet hoe ik ga reageren.
Maar kern is dat Job, die dit doorleefd had, voor mij en misschien voor jou, een voorbeeld is. Hij laat een naar Godgerichte houding zien in zijn zwaarste beproevingen en ellende. Hij geeft de HERE alle lof en eer.

Zo mogen wij door Jezus, bij God komen zoals we zijn. Mét onze vragen, waaroms, met onze blijdschap én angst en verdriet. Hem prijzen, óndanks onze persoonlijke omstandigheden.
Wie dit kan is rijk en heeft vrede, al heeft hij niets!
Ach, Here help me U te prijzen, zelfs in mijn zwartste nacht.
Want U, mijn Licht, bent het waard geprezen te worden.

Mirjam

https://www.youtube.com/watch?v=D2gvVePz6us  Een vaste Burcht is onze God (muziek en zang)
https://www.justsomelyrics.com/791369/opwekking-370-een-vaste-burcht-lyrics.html  TEKST Een vaste Burcht
https://www.youtube.com/watch?v=_b15LpE7lr8  Geprezen zij de HERE (Opw. 411)
https://www.youtube.com/watch?v=_b15LpE7lr8   Lied: Wat de toekomst brenge moge.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *