Gelden Gods (10) geboden nog steeds of waren zij alleen voor Israel tijdens het oude testament?

Dit is een veel gestelde vraag waar veel misverstand rond bestaat. De Bijbel vertelt in de eerste plaats dat de wet er al was voordat er sprake was van het volk Israel.(Gen. 26:5) Ze golden niet alleen voor Israel maar voor ieder mens. (Nem. 9:29, Ez. 20:11,13 en 21) Dit komt nog extra tot uitdrukking in het 4e gebod, het Sabbatsgebod (Ex. 20:10 en Deut. 5:14) waar gezegd wordt dat ze gelden voor dienstmaagd en vreemdeling. Anderzijds door het niet opvolgen van de geboden werd Gods volk gelijk gesteld met de heidense volken, ja nog erger, men was beter op de hoogte dan de andere volkeren. (Ez. 4:6-8) God zegt dat tijden van  onwetendheid voorbij gezien worden (Hand. 17:30) maar weten en niet navolgen is weerspannigheid.

De wet zoals deze beschreven staat in de 10 geboden is een uitdrukking van de liefde (Math. 24:12) en is tevens een spiegel om afwijking of zonde te doen kennen. (Rom 3:20) Erkenning van schuld en het willen nalaten brengt ons aan de voet van het kruis waar vergeving is. Maar omdat de liefde eeuwig zal blijven bestaan, blijft de wet ook eeuwig bestaan. Jezus zegt dan ook in Math. 5:18: “Want voorwaar Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een jota of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.”

Door de hele Bijbel heen vindt je dat het Satan en zijn dienstknechten zijn die door halve waarheden en listen Gods volk tracht de geboden te laten overtreden of te veronachtzamen. (Math. 24:24 en Openb. 12:17)

Christus leven was liefde, een volkomen afspiegeling van de wet en het karakter van God. (Joh. 14:9) Jezus zegt in Joh. 15:10 “Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven.” Dit geldt voor elk mens in alle tijden.

(Deze vraag is gesteld door V.M. te O.)

De wet zoals deze beschreven staat in de 10 geboden is een uitdrukking van de liefde (Math. 24:12) en is tevens een spiegel om afwijking of zonde te doen kennen. (Rom 3:20) Erkenning van schuld en het willen nalaten brengt ons aan de voet van het kruis waar vergeving is. Maar omdat de liefde eeuwig zal blijven bestaan, blijft de wet ook eeuwig bestaan. Jezus zegt dan ook in Math. 5:18: “Want voorwaar Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een jota of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.”

Door de hele Bijbel heen vindt je dat het Satan en zijn dienstknechten zijn die door halve waarheden en listen Gods volk tracht de geboden te laten overtreden of te veronachtzamen. (Math. 24:24 en Openb. 12:17)

Christus leven was liefde, een volkomen afspiegeling van de wet en het karakter van God. (Joh. 14:9) Jezus zegt in Joh. 15:10 “Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven.” Dit geldt voor elk mens in alle tijden.

(Deze vraag is gesteld door V.M. te O.)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *