Gelden de tien geboden nog?

Om ons mensen te redden is Jezus, in onze plaats, gestorven. Jezus’ dood was noodzakelijk omdat de wet (Exodus 20:1-17) nog steeds geldt (Matteüs 5:17-18), iedereen schiet wel ergens (of op meerdere punten) tekort. Daarom hebben wij het nodig dat Jezus de straf draagt voor ons (Romeinen 3:23-25). Het is zo vreemd dat velen zeggen dat de wet heeft afgedaan… waarom is Jezus dan gestorven? Het was juist nodig omdat de wet nog steeds geldt! Wij verdienen uit onszelf de straf op het overtreden van de wet, maar als we Jezus’ kado aannemen, als we in geloof aanvaarden dat Hij de straf voor ons droeg, dan hebben we vrij toegang tot Gods troon (Hebreeën 10:19-22). Dan rekent Hij ons onze misstappen niet aan. Natuurlijk gelden ook Jezus’ woorden: “ga heen en zondig van nu aan niet meer” (Johannes 8:2-11). Met Gods hulp, met het nieuwe hart wat Hij in ons wil leggen (Ezechiël 36:26-27), kunnen wij met frisse moed groeien naar Jezus’ beeld, wij kunnen steeds meer op Jezus gaan lijken (2 Korintiërs 3:18, Kolossenzen 3:9-10). En als we toch vallen, als we toch zondigen, dan hebben wij een voorspraak bij de Vader, Jezus zelf pleit voor ons! Hij staat voor ons op de bres (Hebreeën 7:25, 1 Johannes 2:1-2). Zolang wij op onze knieën gaan en onze fouten belijden en om vergeving vragen, zolang wij ons leven willen richten naar Gods geboden en vertrouwen op Jezus’ offer (Openbaring 14:12), zolang wij openstaan voor de leiding van Gods Geest, zolang wij ook zelf anderen vergeven die ons benadelen (Matteüs 6:14-15), zolang kunnen wij er op rekenen dat God ons verwelkomt.

Zie voor een uitgebreidere studie onder het kopje de Bijbel algemeen: de wet aan het kruis genageld.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *