Evangelisatie folders

Indien je gebruik wilt maken van onze folders om te verspreiden, dan is dit mogelijk.
Je kunt op deze pagina aangeven welk soort en hoeveel folders je wilt hebben. We stellen het op prijs als je de kostprijs en de verzendkosten wilt vergoeden. Mocht dit een bezwaar zijn, mail ons dan.
Als je de folders deur aan deur wilt verspreiden let s.v.p. op de stickers die aangeven dat men geen folders wil ontvangen.
Respecteer de keuze van de mensen. Er bestaan inmiddels ook stickers die aangeven wel foldermateriaal toestaan.
Door middel van het foldermateriaal hopen we mensen te interesseren voor de hoopvolle toekomst die het eeuwig evangelie biedt. Elk steentje wat jij daaraan bijdraagt is het bouwen aan Gods koninkrijk dat spoedig staat te komen.