Doet Satan ook goede dingen?

Een interessante vraag. Uit plaatjes wordt de boze (Satan) nogal eens voorgesteld als een boos persoon met hoorntjes op zijn kop die alleen maar de mens een beetje zit te pesten en verkeerde dingen doet. Helaas is het niet zo eenvoudig. Integendeel veelal doet hij zich voor als een weldoener. Het is net zo als mensen, zelfs geestelijken waarvan je toch mag verwachten dat zij waarheid spreken kunnen in Gods ogen bedriegers zijn.

2 Kor. 11:13-15 (NBV) “Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus. Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht. Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. Maar ze zullen krijgen wat ze verdienen.”

Het doel van Satans “goed doen” is om ons aan zich te binden en te scheiden van God. Het maakt hem niet uit op welke manier. Zelfs zieken genezen en wonderen doet hij door zijn dienaren hier op aarde. Jezus doet over hun eindbestemming een zeer confronterende uitspraak:

Mat 7:21-23 (NBV) “Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!””

Satan is een verleider waar wij allen mee te maken hebben. Zelfs toen Jezus op aarde rondliep heeft Satan steeds geprobeerd Hem te misleiden. (Denk aan verzoekingen in de woestijn.) Jezus is heel duidelijk over het karakter van Satan;

Joh. 8:44 (NBV) “Hij (Satan) is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.”

Kennis van Gods Woord is onontbeerlijk om onderscheid te kunnen maken. Jezus doorzag de overleggingen van Satan en de mensen en antwoordde altijd “Er staat geschreven” Gods woord is het enige veilige wapen tegen misleiding.

(Deze vraag is gesteld door B. te S.)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *