Deel 5: Gevolgen van de grote misleiding

Door de verleiding tot het kwaad is de mens van het eeuwig geluk en de vrede die God voor ogen had vervreemd. Zien wij het kwaad in de wereld niet toenemen ondanks allerlei  verdragen, verbonden federaties , wetten en regels etc?  De geschiedenis leert ons dat wij mensen niet in staat zijn het kwaad uit te roeien.

Maar gelukkig is er wel een oplossing, een ontsnapping die geldt voor ieder mens indien men bereid is het enige pad tot herstel  te bewandelen. Wij zullen in de studie gaan zien waar het kwaad vandaan komt, hoe degene die achter de verleiding tot het kwaad zit te werk gaat. God belooft dat de waarheid ons zal vrijmaken.

Tegenwoordig vragen we ons af wat is waarheid, bestaat er nog waarheid? Bij God ligt dit anders, God is waarheid en bij Hem is geen zweem van ommekeer. (Jak. 1:17 NBG) De uiteindelijk vraag blijft: wil jij naar waarheid en gerechtigheid leven? De keuze is vrij, maar iedere keuze heeft gevolgen. God stelt het heel eenvoudig; eeuwig leven of eeuwige dood. Kies jij voor een hoopvolle toekomst, voor het leven? Het ligt voor het grijpen! Deze studie is dan ook een uitdaging voor ieder mens die naar een hoopvolle toekomst verlangt.

Vraag: Vind jij het prettig dat je iemand in je omgeving hebt die je volledig kan vertrouwen? Heb jij God wel eens op Zijn woord beproefd ?

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *