Deel 17: Als je de kerk volgt kom je niet in Gods koninkrijk!
kerk en gebouwen

Nu dat klinkt nog al heftig en het is een mooi excuus om niet naar de kerk te gaan. Je zou eruit kunnen opmaken dat het zelfs gevaarlijk is om naar de kerk te gaan. Nu dat is niet de strekking van de tekst. De Bijbel bemoedigt ons uit, naarmate we aan de tekenen in de wereld de wederkomst van Jezus zien naderen, de samenkomsten niet te veronachtzamen. (Hebr.10:25) Wat betekent het dan wel? In eerdere delen van deze studie is al gesproken over de misleidingen in de kerk.  Onafhankelijk naar welke kerk jij wellicht gaat kan de kerk jou niet zalig maken, zelfs al verklaart een kerk jou zalig!

Hetzelfde geldt voor de geboren Israëliet. Kijken we naar de geschiedenis van Israël in het oude testament dan zien we dat er altijd de neiging bestond zich van God af te keren. Hoe snel wilde Israël aardse leiders hebben terwijl God hen wilde leiden! (1 Samuël 8: 6-20) De geschiedenis van Israël leert ons dat het volk steeds afdwaalde met alle gevolgen van dien. Zelfs het leven van 40 jaar in de woestijn, buiten de invloeden van andere volken, had voor de meesten niet het gewenste resultaat in Gods ogen. (Hebr. 3:17)   Van de meeste koningen van Israël staat geschreven dat ze kwaad deden in Gods ogen. Zelfs van de geestelijk leiders schrijft Jesaja: “Door tirannen wordt mijn volk uitgebuit, woekeraars heersen erover. Mijn volk, jullie ​leiders​ zijn verleiders, zij brengen jullie op een dwaalspoor.” (Jes. 3:12 NBV)

Het nieuwe testament leert ons dat misleidingen meestal niet op de drempel van de (kerk)deur blijven staan, maar helaas  binnenkomen. En uit de Bijbel weten we ook dat Satan het hardst werkzaam is bij hen die voorgeven God te willen volgen. Zo was het in het verleden maar nog meer in onze tijd. (Mat. 24:4 en vs 24, Hand. 20:30)

Heeft de christelijke kerk iets geleerd van de geschiedenis? We zullen in de verdere studies stap voor stap doornemen wat Jezus daarover zegt. Een ding kunnen we vaststellen dat jouw redding niet afhangt van een groep, volk of kerk maar van jouw persoonlijke relatie met Jezus. Er is maar één veilige weg tot behoud;

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. “(Joh.8:12 HSV) “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.”(Ps.119:105)

Vragen;

a. Waar is het gevaarlijk om op geestelijke leiders of een kerk te vertrouwen?
b. Wat is jouw persoonlijke ervaring met de tekst; “Daarom, wie denkt te staan laat hij oppassen dat hij niet valt.” (1 Kor. 10:
c. Wat is de veilige manier om voor misleiding bewaard te blijven?

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *