Deel 11: Had God de gevolgen van de zonde voorzien?

Jazeker, Hij wist dat door het kwaad of de zonde en rebellie van Satan, de wereld tot een puinhoop zou worden.  Een opmerkelijke tekst direct bij  Satans val vinden we in Jesaja:

Jes. 14:16 HSV “Wie u zien, kijken u aan en letten op u: Is dit nu die man die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven, die van de wereld een woestijn maakte, haar steden met de grond gelijkmaakte,  zijn gevangenen niet losliet om naar huis te gaan?’’

Het bewijs van deze uitspraak van God zien we om ons heen. Is dit ook niet een duidelijke aanwijzing dat God wel moet bestaan? Immers geen mens kon dit duizenden jaren van te voren weten. We zullen nog enkele profetieën die op onze tijd slaan noemen en waar we in deze studie bij zullen stilstaan.

Openb. 12:17 (HSV) “En de draak ( Satan) werd boos op de vrouw (Gods volk) , en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.’’

Openb.13:3, 4 (HSV) “En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?’’

Zonder op dit moment op de diepere betekenis in te gaan zien we hier de bron of aanstichter van de oorlogen op aarde. Soms lijkt het in de Bijbel dat God het kwaad over de wereld bewerkt. Maar in feite betekent het dat Hij het toelaat en heeft voorzien.

Vraag: De Bijbel vertelt ons dat alle mensen deel hebben aan aanbidding en dat er slechts twee keuzes in aanbidding bestaan. Heb jij wel eens stilgestaan wat het voor betekent “Het Beest” of God te aanbidden?

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *