Deel 10: Met welk doel werd het eerste mensenpaar misleid?

We hebben gelezen dat Satan zich gelijk wilde stellen aan God. Hij wilde aanbeden worden in plaats van God. Bij aanbidding moet u niet direct denken van op de knieën liggen, maar Satan wil dat mensen meer waarde hechten aan zijn woorden in plaats van aan de woorden van God. Hiermee plaatst Satan zich op de eerste plaats. Deze jaloezie heeft hij niet uit zijn denken verbannen. Het bracht egoïsme en scheiding van Zijn Schepper teweeg. Een zonde die hij heeft overgebracht op de eerste mens en die we  terugvinden in elk mens. Hij tracht mensen door misleiding aan zich te binden, hij wil macht over hen uitoefenen als zijn onderdanen. Helaas is hem dat aardig gelukt. Een macht die verdriet, vijandschap en de dood in onze wereld heeft gebracht.

Rom. 5:12 NBG  “Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben”

Het is precies zoals een bekend gezegde ons leert: het gaat van kwaad tot erger. Dat is de toestand waarin de wereld vandaag de dag verkeert. Het is belangrijk om te beseffen dat er naast God een andere kwade macht bezig is. Twee machten en elk mens heeft de keuze welke macht hij of zij wil dienen.

Vraag:  Heb jij wel eens voor een ander (b.v. voor je werk) iets moeten doen of vertellen wat misleidend of niet helemaal eerlijk was? Is er verschil tussen misleiding die jijzelf bedenkt en misleiding die je in opdracht doet?

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *