Deel 1: Inleiding – goed nieuws

Bestaat God? Als God liefde is waarom is er dan zoveel ellende in deze wereld,  waarom laat Hij dit allemaal toe, of waarom grijpt Hij niet in? Was God er alleen in het verleden toen Hij grote wonderen deed op aarde? Waar is God?

Ken jij iemand die niet blij is met goed nieuws? Wil elk mens niet gelukkig leven? Wie kan er zonder liefde en vrede in zijn of haar leven? Wie hoopt er niet op een goede toekomst, goede gezondheid etc?  Verlangen we niet allemaal naar deze zaken? Zo was het leven oorspronkelijk ingesteld. De realiteit is echter helaas anders geworden. De Schepper van al het leven wil ieder mens terugbrengen naar de oorspronkelijke situatie. Wie zou hiervoor niet willen kiezen? Daar gaat deze studie en het evangelie over.

Onder het kopje inleiding staan vragen aan het adres van God. En dat is niet verkeerd, want heeft ieder mens geen vragen over deze tijd, het verleden en de toekomst? Zeker in de tijd waarin wij leven lijkt eigenlijk niets meer zeker of vanzelfsprekend. In deze serie korte Bijbelstudies zullen we op deze onderwerpen ingaan en proberen antwoorden te vinden. Omdat het vragen zijn aan het adres van God  zullen we dan ook in de eerste plaats de antwoorden die Hij geeft in de bijbel  onder de loep nemen. Omdat God gebeurtenissen van tevoren bekend maakt kunnen wij  Zijn Woord toetsen om onze twijfel weg te nemen. Immers Hij zegt: Mijn Woord is de waarheid.

Jes. 45:23 (NBG) “Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren.”
Amos 3:7 “Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.”

N.B.  Over Bijbelvertalingen
Voor de aanhalingen uit de Bijbel worden de meest gangbare vertalingen gebruikt. De nieuwste en meest oorspronkelijke vertaling: HSV (Herziene Statenvertaling); NBV (Nieuwe Bijbelvertaling) en NBG (Nederlands Bijbelgenootschap 1951). In onze studies wordt voor de meest duidelijke tekst gekozen. Het is goed om meerdere vertalingen naast elkaar te leggen. De BGT (Bijbel gewone taal) is voor een hulp om soms moeilijk leesbare gedeelten beter te begrijpen. In een aantal passages wijkt deze vertaling sterk af van de oorspronkelijke tekst. Voor een Bijbelstudie bevelen wij u altijd de HSV aan om deze naast eventuele andere vertalingen te gebruiken.

(U kunt gebruik maken van www.de Bijbel.nl en www.statenvertaling.nu)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *