Eeuwig leven en eeuwige dood

Eeuwig leven en eeuwige dood. Het begrip van een eeuwig brandende hel is nauw verbonden met de doctrines van de leer uit Rome.  We gaan naar de hel of naar de hemel na ons sterven. Dit houdt de leer in dat de mens een onsterfelijke heeft. In de Bijbel vinden we geen ondersteuning van deze […]

Sabbat of zondag en de liefde

Door de geschiedenis heen zien we een sterk verdeeld christendom. Het bewijs hiervan zien we in de vele verschillende kerken. Bijzaken zijn helaas veelal een oorzaak van scheiding. Eén punt waar de meesten het wel over eens zijn: God is liefde! Maar wat houdt liefde in? Vervolgens slaat men elkaar weer om de oren met […]

Een blik over de dood heen

“Wat is er mis met opa?” vroeg de drie jaar oude Daniël aan zijn vader. “Opa is gestorven,” vertelde zijn vader hem voorzichtig. “Gestorven?” vroeg Daniël. Vader koos zijn woorden zorgvuldig: “Wel, opa slaapt en hij wordt heel lang niet wakker.” Terwijl de familie en vrienden zich rond het graf verzamelden werd opa’s kist in […]

Folders verkrijgbaar

Velen zien dat het niet goed gaat met onze wereld. Er is weinig zekerheid en de onrust neemt toe. Is er toekomst? Ja zeker, een goede en verzekerde toekomst. Een nieuw koninkrijk staat te komen waar geen rouw, angst of dood meer zal zijn. Hoe kan je inwoner worden van dat koninkrijk? Lees meer in […]

Jezus komt terug! |8 Sabbat-zondag het laatste conflict?

We hebben al gevonden dat de terugkomst van Jezus een eind maakt aan alle conflicten. Dat er een scheiding plaatsvindt tussen hen die een nieuwe hoopvolle toekomst tegemoet gaan en hen die de eeuwige dood zullen sterven. Maar wat maakt die scheiding tussen de twee groepen? Op grond waarvan wordt de mens geoordeeld? Net als […]

Jezus komt terug! |7. Hoe misleiding te herkennen?

In de vorige studie hebben we gezien dat de Bijbel spreekt over een misleidende macht die zeer actief zal zijn in de eindtijd. We moeten er ons bewust van zijn dat de duivel altijd klaar staat om ieder mens te misleiden, hoe gelovig deze ook is. Een sprekend voorbeeld in de Bijbel is Petrus die […]

Jezus komt terug! |6. Opnieuw bedrog?

We kennen allemaal de verhalen door de loop der jaren dat er een datum werd geclaimd voor Jezus’ terugkomst en welke niet klopten. Daardoor hebben we de neiging onze schouders op te halen als er gesproken wordt over Jezus terugkomst. Toch spreekt Jezus in het boek Openbaring steeds over zijn spoedige wederkomst. In heel veel […]

Jezus komt terug! |5. De keuze in aanbidding.

In de vorige studies hebben we gezien hoe belangrijk het is om een duidelijke keuze te maken. Wat houdt de keuze in om Jezus in geloof te willen volgen? Dan willen we Zijn woorden bestuderen en aannemen en zijn we bereid te zijn dit in praktijk te brengen. Gehoorzaamheid is meestal niet vanzelfsprekend, als kind […]

Jezus komt terug! | 4. Wanneer? Binnenkort!

De terugkomst van Jezus heeft gevolgen voor ieder mens, gelovig of niet. Wetenschappers spreken dikwijls over het einde van de wereld, want we hebben nog zoveel jaar van dit of dat en daarna is leven vrijwel onmogelijk. De Bijbel geeft een positiever beeld, deze wereld zal ophouden te bestaan, maar er komt een nieuwe hemel […]

Jezus komt terug! | 3. Angst en onrust?

Vele malen is het einde van de wereld voorspeld en het maakte vele mensen angstig. En altijd bleken het valse voorspellingen te zijn. Ook in sept. 2015 was er weer zo’n voorspelling.  Waarop zijn deze voorspellingen gebaseerd? Het is de mens eigen dat we graag de toekomst willen weten. De wekelijkse horoscopen zijn daarom erg […]

De Bijbel een uniek boek

De Bijbel is niet een boek als zo vele anderen boeken. Het onderscheidt zich van alle literatuur die er in de wereld bestaat. Waarom is de Bijbel zo uniek? Niet alleen omdat het een boek is dat over God en de bemoeienis met de mens gaat, maar over heel het universum, alles wat bestaat. Ongeveer […]

Jezus komt terug! | 2. Wie is Jezus en wat kan Hij voor jou betekenen?

Ongeveer 2000 jaar geleden leefde Jezus op aarde. Bijna iedereen heeft wel eens gehoord over het leven van Jezus. Zijn leven had een grote impact op de mensen, zo groot dat de jaartelling die wij heden kennen is aangepast aan zijn leven. In ons dagelijks leven kennen we allemaal: ….. zoveel jaar voor Chr. (Christus) […]

Jezus komt terug! | 1. Introductie

Misschien zeg je: Hoezo “Jezus komt terug”? Ik geloof niet in zijn bestaan en in God. Alleen interessant voor christenen die in onzin geloven. Val mij er niet mee lastig. Jezus was een goed mens, een profeet, maar is allang dood en kan niet terugkomen. Ik geloof dat Jezus terugkomt maar je weet nooit wanneer, […]

De wet aan het kruis genageld en vervuld

Deze uitdrukking wordt nogal eens gebruikt. Wat bedoelt men daarmee? Een andere uitdrukking met de zelfde strekking is dat de wet (de 10 geboden uit Exodus 20) is vervuld en we niet meer onder de wet leven. In beide gevallen zit daar de gedachte achter dat de wet niet meer geldig is, dat de wet […]