De Bijbel een uniek boek
bijbel boek

De Bijbel is niet een boek als zo vele anderen boeken. Het onderscheidt zich van alle literatuur die er in de wereld bestaat. Waarom is de Bijbel zo uniek? Niet alleen omdat het een boek is dat over God en de bemoeienis met de mens gaat, maar over heel het universum, alles wat bestaat. Ongeveer 40 auteurs hebben gedurende ca. 1500 jaar de Bijbel geschreven zonder dat ze elkaar kenden. Allen waren geïnspireerd door God hetgeen blijkt uit de eenheid waarover ze schreven. Ook dit is uniek, laat maar eens twee economen die op verschillende universiteiten gestudeerd hebben schrijven over hetzelfde onderwerp. De kans is bijzonder groot dat u twee verschillende visies krijgt, laat staan als 37 economen over hetzelfde onderwerp schrijven, zeker als ze in totaal andere tijdperken leefden!

De betrouwbaarheid van de Bijbel wordt door de eeuwen heen steeds meer aangetoond.  Opgravingen bevestigen de Bijbel. Vooral de dode zeerollen die in 1948 zijn ontdekt blijken van zeer veel waarde. Daarnaast bevestigen voorzeggingen (profetieën) die soms een paar duizend jaar van te voren gedaan werden de betrouwbaarheid van de Bijbel. Over deze onderwerpen zijn hele boeken  geschreven. In de webshop kunt u er enkele vinden.

De Bijbel is het meest gelezen boek ter wereld. De Bijbel is in twee gedeelten verdeeld; het oude testament (de tijd voor Christus) en het nieuwe testament. (de tijd vanaf Christus geboorte tot aan een nieuwe hemel en aarde) Het oude testament bevat 39 boeken en het nieuwe testament 27 boeken.

Daarnaast bestaan er een aantal deuterocanonieke of apokliefe boeken die niet als gezaghebbend zijn erkend omdat er tegenstrijdige dingen met de Bijbel in staan. Alleen de Katholieke kerk erkend deze boeken. Begrippen als “vagevuur en het bidden voor overledenen” zijn voorbeelden die de Bijbel niet ondersteunt.

De Bijbel is door de loop der tijden meerdere keren vertaald en dikwijls aan ons taalgebruik aangepast. Dit kan gepaard gaan met afwijkingen van de grondtekst. De oude Statenvertaling geeft een goed beeld van de oorspronkelijke tekst. Voor de betekenis van woorden die vroeger gebruikelijk waren hebben velen nu een woordenboek nodig.  In 2010 is daarom de Herziene statenvertaling uitgekomen (HSV). Zoals we in andere artikelen hebben aangegeven bevelen we deze als Studiebijbel aan.  Welke vertaling u ook neemt, het is altijd goed om meerdere vertalingen met elkaar te vergelijken.

De Bijbel laat zien wie God is, hoe alles is ontstaan, waar de mens vandaan komt, geeft op vele vragen antwoord en geeft ook de bestemming van de mens aan. Het is een boek waarin wijsheid is te vinden. In ons spraakgebruik kennen we vele gezegden die hun oorsprong in de Bijbel vinden. We vinden in de Bijbel de principes van ware liefde. Daarnaast geeft het de grenzen aan tussen goed en kwaad. De Bijbel geeft ook een betrouwbaar beeld van de toekomst, het wereldgebeuren (profetie).

De Bijbel is niet altijd gemakkelijk te begrijpen mede doordat er ook veel symboliek wordt gebruikt. Het unieke is dat God hulp heeft beloofd om de Bijbel te begrijpen door middel van de Heilige Geest. Deze wordt aan ieder mens gegeven die God oprecht zoeken. “Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken” (Hebr.11:6 HSV) Uit eerlijk onderzoek zal blijken dat de Bijbel waarheid is, het Woord van de Schepper. Dan zal ook blijken dat de Bijbel een levendig Woord is en geen “dode letter.” Het aannemen van Gods Woord, dat wil zeggen er ook naar willen leven, zal vrede en blijdschap in het leven van de mens brengen, maar vooral zicht op een mooie en hoopvolle toekomst. Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven” (Jeremia 29: 11 NBV).

Indien u de Bijbel voor het eerst gaat lezen, dan is het Marcus evangelie aan te bevelen. De Bijbel is een uniek boek waarin gedurende uw gehele leven u telkens nieuwe facetten zullen opvallen. Kortom de Bijbel is meer dan de moeite waard om die te bestuderen.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *