8 gezondheidsprincipes

Bekijk de volgende korte video’s
om te weten wat u zelf kunt doen
voor een optimale gezondheid!

Introductie

Water

Frisse lucht

Beweging

Rust

Zonlicht

Voeding

Matigheid

Houding

Vertrouwen