Corona en de Bijbel

Het coronavirus heeft onze samenleving binnen enkele dagen veranderd. We worden geconfronteerd met het feit dat we op heel veel gebieden kwetsbaar zijn. Gezondheid, werk, economie, onderwijs, sport, kerk en onze sociale contacten, alles is anders. Zegt de Bijbel iets over deze ontwikkeling? We maken ons grote zorgen en terecht, waar gaat dit eindigen? We zien wereldwijd mensen aan deze pandemie sterven. We proberen ons op allerlei manieren hiertegen te beschermen. Er is echter geen garantie dat dit virus jou niet treft. De angst onder de mensen is groot.

Een ander virus

We weten dat we kwetsbaar zijn en eenmaal zullen sterven, maar wat dan? De dood staat haaks op het leven. Ook al wordt je 100, de jaren vliegen voorbij. Was dat alles? De Schepper van hemel en aarde heeft het nooit zo bedoeld. De mens was geschapen om eeuwig in vrede, liefde en geluk te leven. In de Bijbel kan je in Genesis 1 t/m 3 lezen hoe het kwaad de wereld inkwam en het ware leven verstoorde en de dood tot gevolg had. Met dat virus zijn we allemaal besmet.

Er is hoop! Er is genezing en er is maar één vaccin. Dat vaccin biedt God jou gratis aan; Jezus Christus. Door geloof en acceptatie van Zijn sterven aan het kruis is er voor jou vergeving van het kwaad. Door Jezus te volgen zal je stap voor stap veranderd worden. ( zie Bijbelstudie “God leren kennen in 7 stappen”)

Een vaccin dat werkt.

Misschien zeg je, ik geloof niet in God, waar is Hij? Hoe weet ik dat God werkelijk bestaat? Nu dan kan bestudering van de profetie in de Bijbel jou helpen. Duizenden jaren van te voren laat God in grote lijnen zien wat er allemaal gaat gebeuren op aarde. Het naspeuren in de geschiedenisboeken zal bevestigen dat de profetieën exact zo zijn uitgekomen. ( zie ook onder de video’s). Dit kan je vertrouwen geven dat het vaccin dat God in Zijn woord (Bijbel) aanbiedt werkt.

Het trieste nieuws is dat miljoenen mensen dit vaccin niet kennen of niet willen accepteren, terwijl het voor ieder voorhanden is. Laten we eens kijken naar een stukje profetie dat wel heel kenmerkend is voor de tijd waarin wij leven

Een stukje profetie

Wat zegt Jezus over de eindtijd? In Mat 24: 6-8 staat:

U zult horen van ​oorlogen​ en geruchten van ​oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.”

Het zijn tekenen die aangeven dat Jezus wederkomst nabij is. Het zou goed mogelijk zijn dat het corona gebeuren het begin is van een reeks nare gebeurtenissen die op ons afkomen. Dat dit ook snel kan gaan kunnen we vinden in Openbaring 18:8,9

Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, ​rouw​ en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.En de koningen van de aarde die ​hoererij​ met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en ​rouw​ over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien.”

In deze tekst wordt gesproken over één dag. In profetische taal staat 1 dag gelijk aan 1 jaar. Hoe het ook zei, onze wereld beweegt zich in rap tempo naar de ondergang, dat zal niemand ontkennen.

Hoop voor de toekomst

Maar er is hoop voor wie zijn geloof bouwt op Jezus Christus. Daarom is Jezus laatste oproep aan ieder mens  om Hem te aanbidden als Schepper van hemel en aarde. Niet uit angst, maar uit geloof. De gebeurtenissen die Hij voorzegd heeft en wij voor onze ogen zien gebeuren, bewijst dat God de wereld overziet. Maar ook dat Zijn woord waarheid is. Dat kan ons vertrouwen voor de toekomst geven. God is liefdevol, genadig en vergevingsgezind, want indien wij onze zonden belijden en willen nalaten, dan reinigt Jezus ons van alle zonden. Lees eens 1 Joh.1 en 2 Dan gelden voor ons de bemoedigende woorden van Jezus:

“Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij ​vrede​ zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.” (Joh. 16:33)

Deze vrede kan je hebben door het aanvaarden van het offer van Christus. In deze wereld zal je een toenemende ellende ervaren. Dat is het resultaat van ons menselijk handelen. Als mensen zetten wij onze wetenschap en ons eigen ik boven de adviezen die God ons wil leren. Met andere woorden de mens verheft zich boven zijn Schepper. Dat is ons probleem. Jezus volgen is Gods Woord serieus nemen en boven onze gedachten zetten. God beloofd een nieuwe hemel en aarde waar een ieder mag wonen die Zijn principes (samengevat in de 10 geboden in Ex. 20) wil naleven. Dan zal ook de belofte die Hij gegeven heeft uitkomen.

De zekere belofte.

Corona virus of welke andere epidemie of ramp onze aarde ook zal treffen, de uitwerking van het vaccin dat God aanbiedt staat vast; Jer. 29: 11 (NBV)

Mijn plan met jullie staat vast – ​spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Heb jij het vaccin dat God jou aanbiedt al geaccepteerd?

15 Reacties

 1. Hellebuyck Jan

  ja ik hou me dicht bij God en probeer ook te overwinnen
  en dat zal me redden voor een hoopvolle toekomst dicht bij de Heer

  Antwoord
 2. Bea

  Beste,
  Hoe moeilijk vind ik dit, ben het helemaal eens met wat hierboven staat, maar zit in een dilemma wat betreft het Corona vaccin, ik geloof in God vertrouw Hem voor honderd procent, hij kan mij in een seconde genezen, geeft mij een hoopvolle toekomst.
  Maar Hij heeft toch ook de wetenschappers gemaakt die dit vaccin hebben gemaakt? Al jaren halen mijn man en ik een griepspuit dit vooral omdat mijn man een hartpatiënt is.
  Nu gaat het over de Corona vaccins en dat dat een complot theorie van de satan zou zijn. En het begin van het einde zal betekenen als je dit vaccin neemt.
  Heb al veel preken geluisterd van bv Frank Ouweneel of Joyce Meyer of noem maar op, waarin vaak wordt uitgelegd hoe het in elkaar zit, vooral door Frank Ouweneel.
  Lees in de bijbel, probeer er achter te komen wat ik moet doen.
  Ik wil zo wie zo gehoorzaam zijn aan mijn God. Maar kom hier bv ook niet uit met mijn man. Hij is ook een Christen maar doet er niet zoveel mee. Ik heb dan discussies met hem over die complot theorieën waarbij hij mij niet geloofd en zegt, ze hebben dit niet voor niks bedacht dus zullen we ons ook moeten laten vaccineren, ik weet het niet meer. Heb al zoveel gebeden Heer openbaar alstublieft wat ik moet doen als het zover komt dat we ons moeten laten vaccineren? Ben ik dan ongehoorzaam, loopt het dan slecht met me af, kom ik dan werkelijk in de greep van satan.
  Schiet mijn geloof nu hier tekort?
  Is het zo dat alle voorgaande jaren waarin vaccin werden bedacht tegen griep of mazelen of weet ik wat nog meer, dan geen complot theorie?
  Ik geloof in de eindtijd en geloof ook dat Jezus terug komt, ik hoop ook heel snel, maar intussen heb ik zoveel vragen.
  Met wat en hoe?
  Wilde dit even met u delen, misschien hebt u een antwoordt voor mij.
  Met vriendelijke groet,
  Bea

  Antwoord
  • Redactie

   Bedankt voor uw reactie.
   Het wel of niet inenten heeft niets te maken met het in handen komen van de Satan. Wel of niet inenten is een keuze die ieder persoon zelf moet maken. Er zijn vele mensen, gelovig of niet, die geen gebruik willen maken van allerlei inentingen omdat het tegennatuurlijk is en er veelal toch bijwerkingen optreden. Meer hierover in bijgaande videolink https://youtu.be/a5oVnDzxeJA
   Ten aanzien van het Corona vaccin bestaan er bedenkingen, het is nieuw, een korte ontwikkelingstijd, onbekend wat de bijwerkingen op lange termijn zullen zijn. Er gaan ook berichten rond dat het iets doet met ons RNA en DNA. Kortom er is nog veel onduidelijk.

   Neem uw besluit naar uw overtuiging zonder inmenging van anderen. Immers ieder mens is persoonlijk verantwoordelijk tegenover God. Neem uw beslissing onder gebed en vertrouw erop dat God u wilt leiden. Natuurlijk is het goed uw principes met anderen te delen, maar laat de ander (in dit geval uw man) vrij in zijn of haar beslissing.

   Sommigen linken het al of niet inenten met de beslissing van God aanbidden of de Satan, alsof dit de laatste keuze is in de eindtijd. Dit is een grote misvatting. De Bijbel omschrijft in het boek Daniël en Openbaring dat de laatste strijd gaat over aanbidding van de Schepper van hemel en aarde of het beest. (Openbaring 14:6-12) In vers 12 wordt direct het onderscheid gegeven; “Zij die trouw zijn aan Jezus Christus en Zijn geboden naleven”, zij worden de heiligen genoemd. Daar tegenover staat een valse aanbidding waartoe bijna de gehele wereld wordt misleid. (Openbaring 13:7,8)
   Let op dat er staat misleiding hetgeen inhoudt dat dit vrijwel ongemerkt en onbewust gebeurt. Kijk wat Jezus tegen zijn volksgenoten zegt in o.a. Marcus 7:8; “geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast” (NBV) Menselijke voorschriften
   en tradities worden boven het woord van God gezet. Dat is het misleidende principe van Satan. Het begon al in de Hof van Eden waar Satan naar het eerste mensenpaar kwam met de woorden “God heeft zeker gezegd….” en dan komt zijn eigen interpretatie.

   In onze tijd staat de Bijbel, het Woord van God, steeds meer ter discussie. Interpretaties naar eigen inzicht voeren meer en meer de boventoon, ook vanaf de kansels. Waardoor bleef Jezus staande tijdens de verzoekingen in de woestijn? ” Er staat geschreven” was het duidelijke antwoord van Jezus. God verlangt gehoorzaamheid, of anders gezegd Zijn woord boven dat van mensen te houden.
   Velen gelovigen worden misleidt door de verkondiging dat de Antichrist nog moet komen, terwijl deze al eeuwen werkzaam is. Antichrist betekent “In de plaats van”, plaatsvervanger. Net als Kaïn wordt God aanbeden zoals wij mensen het willen. Wij bepalen wat goed en kwaad is, in plaats van Gods geboden aan te houden. Een bekend voorbeeld hiervan is de verandering van de sabbat (zaterdag volgens het 4e gebod van de 10 geboden) naar de zondag. Dat is gebeurd in opdracht van Rome. De zondag is diep ingeworteld in het christendom en is één grote misleiding uit de hoed van Satan. Het is Satan die de aanbidding opeist die God toekomt.
   Door de wetgeving in de maatschappij wordt het conflict met Gods Woord steeds groter.
   Trouw zijn aan het Woord en zijn geboden is dus het laatste conflict hier op aarde en niet de inenting met een vaccin. De laatste strijd op aarde gaat volgens de `Bijbel tegen “hen die de geboden van God en getuigenis van Jezus hebben”. (Openbaring 12:17)

   Het enige houvast dat wij als gelovigen hebben is het Woord van God met de bemoedigende boodschap van hoop en toekomstperspectief.
   Deze hoopvolle toekomst is voor iedereen weggelegd die Jezus wil volgen en het Woord van God boven dat van mensen stellen; ” Er staat geschreven”.
   God wil aanbeden worden in Geest en waarheid. Dan geeft Jezus de belofte dat Hij met ons zal zijn tot aan de voleinding der wereld. (Mat.24:20) Deze beloften zijn zeker zodat u niet in angst behoeft te leven.
   redactie

   Antwoord
  • Debora

   Beste Bea,

   er is een mogelijkheid dat op een gegeven moment vaccinatie verplicht wordt. Mocht het zover komen en mocht je zelf je twijfels hebben over hoe gezond zo’n vaccin nou eigenlijk is, en of het misschien meer kwaad dan goed doet…. in Marcus 16 lezen we Gods belofte om aan vast te houden: “En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden”.

   Zelf heb ik zo mijn twijfels over het vaccin, niet omdat het iets duivels zou zijn, maar omdat het in zo’n korte tijd ontwikkeld is en veel korter getest is dan andere vaccins, dus alle bijwerkingen zijn nog niet bekend. Maar, mocht vaccinatie verplicht worden dan houd ik me vast aan: “….als zij iets dodelijks drinken, zal het hen beslist niet schaden…” Verder kun je, naast allerlei regels die je moet volgen van je regering, ervoor kiezen zo gezond mogelijk te leven (zie het artikel “een sterk immuunsysteem” onder het kopje gezondheid).

   Met vriendelijke groet,

   Debora

   Antwoord
  • Jo

   Fijn zo.n antwoord geduld geduld zo voelt het voor mij maar hoeveel mensen moeten er rekening houden met de politiek en meegaan in dit beleid .wat niet reëel is

   Antwoord
   • Redactie

    Het opbrengen van geduld is iets wat vaak van een christen gevraagd wordt. Het wil niet zeggen dat we met het beleid van de overheid eens behoeven te zijn. De Bijbel leert ons dat het koninkrijk van de hemel en deze wereld dikwijls duidelijk van elkaar verschillen. Daarom dat politiek en religie gescheiden behoren te zijn. Dit wordt duidelijk uit de principes die Jezus ons leert. Eén van Zijn eerste woorden gingen over het evangelie van het koninkrijk van de hemelen. (Mat. 4:17 en 23) Hij zegt ook dat Zijn koninkrijk niet van deze wereld is, anders zouden Zijn dienaren gestreden hebben. (Joh.18:36) Waar politiek en religie samengaan ontstaat strijd, oorlog en vervolging. De geschiedenis bewijst dit. Helaas heeft de mensheid hier weinig van geleerd want we zien in onze tijd steeds meer vermenging van religie en politiek hetgeen weer op vervolging zal uitlopen.
    Jezus richt zich op de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens tegenover God, immers ieder mens zal in het oordeel persoonlijk verantwoordelijk gehouden worden van zijn of haar woorden en gedrag.
    De Bijbel wijst ons op de overheden te gehoorzamen ( Rom.13-1-3, Titus 3:1) mits deze niet ingaan tegen Gods wetten. Men behoort God meer gehoorzaam te zijn dan mensen (Hand 5:29). In Marcus 7:8 verwijt Jezus dat gelovigen de geboden van God opgeven om tradities van mensen te volgen.
    Opkomen tegen onrecht is een Bijbels principe. Dus je stem laten horen tegen overheidsbesluiten die tegen alle Bijbelse principes ingaan is ons goed recht (of zelfs plicht) (Efez.6:10-20) Alleen hebben we vaak moeite om de wapenrusting die de Bijbel ons aanbeveelt gebruiken.

    Antwoord
  • Ot

   Beste Bea,

   Er zijn een aantal vaccins die zeggen een aanpassing te doen aan cellen waardoor deze zelf corona eiwitten gaan aanmaken waardoor het afweersysteem antistoffen gaat aanmaken. Een technisch verhaal zit daarachter wat ik zelf niet helemaal begrijp, maar in mijn ogen gaat de mens hier voor God spelen. Voor mij is dat een brug te ver.

   Mijn ouders hebben mij als kind laten vaccineren via het rijksvaccinatieprogramma. Ik heb niet de indruk dat ik daar bijwerkingen van heb ondervonden, maar ik kan het tegendeel niet bewijzen want ik weet niet hoe het ervoor was. Vaccinatie lijkt dus de normaalste zaak van de wereld te zijn. Iedereen doet het toch? En ik ken persoonlijk geen verhalen waar het wel bijwerkingen bleek te hebben. Als je er naar gaat zoeken vind je echter wel wat, maar wat moet je daarvan geloven?

   De maatschappij heeft in elk geval een waarheid gecreëerd, en dat is te danken aan wetenschap, journalistiek en de media. Maar wat als die gecreëerde waarheid niet klopt? Een waarheid die is ontstaan vanuit de wetenschap? Als je dat gaat beredeneren dan kom je als christen al snel tot de conclusie dat je het met bepaalde dingen oneens bent. Christenen beschouwen de Bijbel als waarheid. Dus we hebben een Schepper en dus zijn we niet toevallig ontstaan, wat de wetenschap ons beweert.

   Zo kom ik bij de klimaatverandering. In Genesis 8:22 staat het volgende:

   Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden.

   Zoals ik het zie, hebben we inderdaad wel met klimaatverandering te maken. Maar op basis van bovenstaande tekst is het niet aan de mens om daar iets aan te gaan veranderen. Uiteraard ben ik wel blij met alle maatregelen die de mens neemt om het te proberen te stoppen want we hebben de aarde in bruikleen en moeten daar gewoon op een verantwoorde manier mee omgaan. Maar de wetenschap gaat nu een stap te ver! De wetenschap beweert dat de mens iets moet doen om te voorkomen dat de aarde straks onbewoonbaar wordt. Ja, deze aarde zal voorbijgaan maar God belooft ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat is niet de planeet Mars die Elon Musk wil laten bewonen. Ik denk dat het coronavirus doelbewust de wereld in is geholpen om gestelde klimaatdoelen te kunnen halen. Een absurde methode om absurde klimaatdoelen te halen.

   Onder andere om bovenstaande reden hebben we alle reden om de wetenschap en de media in twijfel te trekken. De wetenschap en media scheppen een waarheid vanuit een heel ander perspectief dan de bijbel

   En nu ga ik even met grote sprongen naar Openbaring 13 vers 17:

   en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

   Zie je het al gebeuren? Ik wel! De wereld wordt klaargemaakt voor bovenstaande bijbeltekst. De hele wereld zit te springen om een vaccin. Zie je het voor je dat je zonder vaccinatie geweerd wordt in de supermarkt? De discussie is er in elk geval. In vers 12 van hetzelfde hoofdstuk staat dit:

   En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.

   Ik doel hier even op het aanbidden van het beest. Kan je het je voorstellen hoe mensen het vaccin kunnen gaan aanbidden omdat ze verwachten dat het verlossing biedt uit deze crisis?

   Begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel hier niet te zeggen dat het vaccin het teken is van het beest! Ik zie alleen wel sterke gelijkenissen met een tijd die nog gaat komen. Een tijd waarvoor de wereld nu duidelijk zichtbaar wordt klaargemaakt. Het coronavirus en het vaccin zijn de opmaat voor een tijd die mijns inziens snel zal aanbreken.
   Ik ga niet zeggen dat je het vaccin niet moet nemen. Trek je eigen conclusie. Het is je eigen verantwoordelijkheid. In Lukas 5:31 staat het volgende:

   Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn.

   Antwoord
   • Debora

    Beste Ot,
    de tekst uit Lukas 5 vers 31 wordt nader uitgelegd in vers 32, waar Jezus zegt dat Hij gekomen is om zondaars te redden, hen tot een nieuw leven te roepen. Verder ben ik het met je eens dat God onze geneesheer is (zie bijvoorbeeld Exodus 15:26), ook wil ik nog eens de aandacht vestigen Marcus 16:17, 18 waarin God belooft dat gif ons geen kwaad zal doen. Natuurlijk moet je niet expres iets doen waarvan je weet of sterk vermoed dat het slecht voor je is. Als je geen vertrouwen hebt in hoe goed dat vaccin nou eigenlijk is en je niet het niet wilt nemen, maar als je ertoe gedwongen wordt, dan kan je God om de bescherming bidden die Hij heeft beloofd. Met vriendelijke groet, Debora

    Antwoord
  • Carin

   Hoi Bea
   Ik heb dezelfde vragen..
   Ik vertrouw op God dat Hij ons laat weten wat te doen wanneer Hij het daar tijd voor vind
   Tot die tij blijven vertrouwen en niet vooruit of achteruit kijken.
   Gr Carin

   Antwoord
  • Gerrie

   Hoi bea moeilijk he ik bid ook om wijsheid mijn gevoel zegt ik laat me niet vaccineren deze angstcultuur is voor mij niet rieel ik ontken het niet maar volgens mij moeten er dan veel mensen om ons heen sterven en dat zie ik niet zie alleen verdeeldheid en angst heb ervoor gekozen om hier niet mee te willen leven wens je wijsheid en gods zegen
   Gr gerrie ps mijn man en kinderen hebben het wel genomen gelukkig geen verdeeldheid hierin want volgens mij is dat het plan van de duivel

   Antwoord
 3. Joke Seekles

  van morgen kreeg ik jullie folder binnen. Gister had ik tot God geroepen wat is wijs ik weet het niet meer, als het alleen voor mij zelf was vond ik het niet zo moeilijk ik vertrouw op God en wat ik ook kies voor of tegen vaccinatie ik weet God is mijn steun en toeverlaat, maar ik werk met ouderen en als ik hun aansteek ik zou het mijzelf niet makkelijk vergeven. Stoppen om de
  eenzaamheid te verkleinen wil ik ook niet. Dan kom ik op het punt wat als reactie naar Bea gestuurd werd.
  God heeft ons de opdracht gegeven draag zorg voor de weduwe wees en arme zal hij ons dan niet beschermen zoals in marcus staat. bedankt weet wat ik nu moet doen.

  Antwoord
  • Redactie

   Het is een vraag waar velen mee worstelen, wel of niet inenten. Als je op de man af aan artsen vraagt of zij zich nu zouden laten inenten, krijg je een verschillende antwoorden.
   Inenting beschermt mogelijk jezelf tegen het corona virus. Het blijft echter mogelijk dat je wel een ander kan besmetten doordat je het virus bij je zou kunnen dragen.
   Terecht wijs je op het vertrouwen in God. Vertrouwen op bescherming van God geldt zowel voor degene die zich wel of niet laat inenten.
   In 1 Korinthe 6:19 staat dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Dit houdt in dat we verantwoordelijk zijn voor hetgeen we in ons lichaam stoppen. Ook dit kan een overweging zijn voor het nemen van een beslissing. Ook deze videolink kan inzicht geven: https://youtu.be/a5oVnDzxeJA. Een bekend spreekwoord luidt: Bij Twijfel niet oversteken.
   Hoe je het wendt of keert het blijft een persoonlijke keuze die het beste onder gebed genomen kan worden. Respect voor ieders keuze is op zijn plaats.

   Antwoord
 4. catharina de zaaijer

  Het is lang geleden dat ik een Bijbel had. Maar weet wel dat dit vaccin a) te kort getest is en B) met die Gates ideeën chippen, alles electronisch enz, zie ik daar niets goddelijks in
  . En is voor mijn gevoel het kwaad dat probeerd voortschrijdendend werk te doen Bilderberg en gelijk denkende . Dus nee voor mij geen prik en verplichten kunnen ze niet want meerdere geloven staat dit al niet toe en er bestaat nog steeds vrijheid van geloof plus zelfbeschikkingsrecht over eigen lichaam.

  God zij met U en de Uwen

  Antwoord
 5. Tuhan Yesus memberkati

  De overheden zijn gereedschappen van de duivel. Het virus is gemaakt en de wereld ingeslingerd met een vooropgezet plan. Hoe bang je ook bent blijf van dat serum af. Ik heb zelf ook corona gehad en best wel heftig, maar heb zelf nooit overwogen om me te laten prikken. De overheid wilt te graag. Waarom!? Ik hou me vast aan Jezus. En als dat betekent dat ik buiten word gesloten van de maatschappij dan zij het zo. God is nog steeds dezelfde God als in de Bijbel. Hij zal mij Manna en Kwartels geven wanneer ik honger heb en water uit een rots! Ik heb vertrouwen en geloof in Jezus en niemand anders! Prijs de Heer! Amen!

  Antwoord
  • Debora

   Beste Tuhan Yesus Memberkati, wat een zegen om God te kennen en op Hem te vertrouwen hè?

   Een toepasselijke tekst is Matteüs 6:31-34 waarin God ons belooft dat als we eerst Zijn Koninkrijk zoeken, we ontvangen zullen wat we nodig hebben qua eten, drinken en kleding.

   Als je je niet alleen door de gangbare media laat voorlichten, maar ook openstaat voor andere media kom je verbijsterende informatie tegen, uit je reactie maak ik op dat je breder geïnformeerd bent dan wat de gangbare media brengt.

   Ik kwam deze week een belangrijk statement tegen van dr. Reiner Fülmich (advocaat) op 2 oktober 2020. Fülmich is lid van de Duitse corona onderzoekscommissie.

   Het belangrijkst is om Gods Woord te blijven lezen en naast de wereldgebeurtenissen te leggen, je kunt helemaal verdwaald raken in de vele meningen en doemscenario’s, maar Gods Woord biedt houvast.

   Verder zijn de video’s van “What’s up prof?” heel interessant en bemoedigend, prof. Walter Veith bespreekt wekelijks de huidige situatie in de wereld, en richt de blik op Jezus’ spoedige wederkomst. Dit laatste is heel belangrijk om toekomstperspectief te houden.

   Gods zegen verder!!

   Debora

   https://nooit.nl/statement-van-advocaat-reiner-fuellmich-over-de-globale-covid-19-crisis/
   https://rumble.com/c/ADAfrica

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *