Corona en de Bijbel 2

Nu het vaccin tegen corona beschikbaar is en massaal in de wereld wordt toegediend, blijven heel veel mensen met de vraag zitten: wat moeten wij doen. De overheid tracht door allerlei promotiefilmpjes de twijfels weg te nemen. De vraag blijft; maken de twijfelaars zich onterecht zorgen? Er bereiken heel wat vragen ons. Om deze reden willen we een zeer interessant interview met u delen waarin een andere kant van het verhaal te horen is.

Bijbels gezien is een ieder verantwoordelijk voor wat hij of zij in zijn of haar lichaam stopt. 1 Kor. 6:19 zegt dan ook; “Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? Als we ervoor kiezen dat God ons leven leidt, dan is het luisteren naar de Heilige Geest, die Jezus ons beloofd heeft, cruciaal. Het verstaan van de Heilige Geest heeft direct te maken met onze lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Het is voor iedereen duidelijk dat iemand die onder invloed van drank is, niet meer zo’n helder onderscheidingsvermogen heeft. Uit bovenstaande video blijkt dat het onbekend is wat het vaccin met ons op lange termijn doet. Wat voor invloed heeft het op onze gezondheid en ons denken? Wat dat aangaat is er een bekend spreekwoord; Bij twijfel niet oversteken. Wel of niet vaccineren blijft echter een persoonlijke keuze. Wat je ook doet, respecteer ieders keuze.