Bijbelse Profetieën Onthuld – Aflevering 6: De vervalsing

Mocht de Nederlandse ondertiteling niet direct bij de video komen te staan kunt u via het tandwiel en dan naar ondertiteling te gaan Nederlands/Dutch kiezen.
Vervolgens komt de ondertiteling erbij te staan.

In Exodus 20:8-11 stelt de Bijbel duidelijk dat “de zevende dag de sabbat is van de Heer, uw God.” Dus waarom rusten en aanbidden zo velen op een andere dag van de week? Wanneer is de sabbat? Is het zaterdag of zondag? Zou het kunnen dat de christelijke kerk heeft toegestaan dat de traditie van de mens Gods weg overschaduwt? Waarom maakt het uit welke dag de ware dag van aanbidding is en welke de vervalste sabbat? De “eerste dag”, of zondag, wordt slechts acht keer genoemd in het Nieuwe Testament. Sommige van deze verzen beschrijven hoe vrouwen op zondag terugkeerden naar het graf van Jezus om het lichaam van Christus klaar te maken (Marcus 16:1-2, Marcus 16:9, Matteüs 28:1, Lucas 24:1, Johannes 20:1). Jezus werd op vrijdag gekruisigd; ook de “voorbereidingsdag” genoemd, omdat ze zich moesten voorbereiden op Gods heilige sabbatdag, zaterdag. Jezus rustte in het graf op sabbat, de “zevende dag” van de week, en stond op op zondag, de “eerste dag”. Als we naar andere verzen kijken die de “eerste dag” in het Nieuwe Testament noemen, zien we geen spoor van verandering. Veel christenen lazen in Lucas 4:16 dat Jezus, “zoals Zijn gewoonte was”, op de sabbat naar de kerk ging. Christus zei in Mattheüs 24:20 dat Zijn discipelen 40 jaar na het kruis de zevende dag sabbat zouden houden. Dus Jezus veranderde de sabbat niet! De Bijbel belooft in Hebreeën 13: 8: “Jezus Christus is Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer.” God veranderde de sabbat niet, Jezus wilde de sabbat niet veranderen, en de discipelen konden de sabbat niet veranderen! (Handelingen 5:29) We kunnen naar Bijbelse profetieën kijken om te zien hoe Gods sabbat veranderd had kunnen worden in een vervalsing. In Daniël 7: 2-3 zag Daniël vier grote beesten uit de zee komen. Daniël beschrijft de beesten als een leeuw, een beer, een luipaard en een beest met tien horens. Vers 17 stelt dat de beesten vier koningen of koninkrijken vertegenwoordigen. De meeste bijbelgeleerden zijn het erover eens dat het vierde beest het Romeinse Rijk vertegenwoordigt. Daniël 7: 8 zegt: “Ik dacht aan de horens, en er kwam nog een andere hoorn, een kleintje, tussen hen op.” Deze kleine hoorn komt tevoorschijn tussen de eerste tien hoorns, na de val van Rome. Daniël 7:25 voorspelt: “Hij [de kleine hoorn] zal pompeuze woorden spreken tegen de Allerhoogste, zal de heiligen van de Allerhoogste vervolgen en zal van plan zijn tijden en wetten te veranderen. De Bijbel vertelt ons dat de heiligheid van de zondag voortkomt uit de traditie van de mens, veranderd van de wet van God. Het is Jezus Zelf in Mattheüs 15: 3-9 die zegt “tevergeefs eren zij Mij, terwijl zij leringen leren die geboden van mensen zijn.” God zegt dat de sabbat een geweldig teken is. (Ezechiël 20:12; Exodus 31:16) Het is een teken van onze loyaliteit aan Christus. Het is een teken dat we kunnen rusten in het voltooide verlossingswerk door Christus. De bijbelse sabbat is zo belangrijk voor God dat Hij hem in steen schreef! Ben je bereid om te volgen waar Jezus ook naartoe leidt? De weg is misschien smal, maar de weg van Jezus leidt naar de boom des levens in de stad van God.
MB01DPQG81NNBN8

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *