Bijbelse Profetieën Onthuld – Aflevering 5: Het zegel

Mocht de Nederlandse ondertiteling niet direct bij de video komen te staan kunt u via het tandwiel en dan naar ondertiteling te gaan Nederlands/Dutch kiezen.
Vervolgens komt de ondertiteling erbij te staan.

Heeft u zich ooit afgevraagd waarom mensen een brief of document zouden verzegelen? Waar staat het voor? Een zegel draagt de naam, titel en territorium van zijn eigenaar. In de oudheid werden lakzegels vaak gebruikt op contracten of verdragen als een identificerend kenmerk van autoriteit en authenticiteit. Wist je dat God een ‘zegel’ gebruikt om zijn volgelingen te identificeren en ze te markeren voor verlossing? Mensen zullen beslist geen lakzegel op hun voorhoofd krijgen – dus wat is dit zegel? De sabbat is een zegel van toewijding en relatie. Door de sabbat in acht te nemen, laten Gods volgelingen zien dat ze Hem toebehoren. Dus, hoe viert u de sabbat en wanneer is het? Mensen zijn de enige geschapen wezens die goed van kwaad kunnen onderscheiden. Het deel van onze hersenen dat die keuzes maakt, is onze prefrontale cortex die achter ons voorhoofd zit. Als we ervoor kiezen om ‘de sabbatdag te gedenken’, zoals er staat in het vierde van de tien geboden, kiezen we ervoor om ‘verzegeld’ te worden door God. De sabbat bestaat om ons eraan te herinneren wie God is. Hij is de Schepper van hemel en aarde. God zei bij monde van de profeet Ezechiël “Ik gaf hun mijn sabbatten als een teken tussen ons, zodat ze zouden weten dat Ik, de Heer, hen heilig maakte” (Ezechiël 20:12). God wil dat we onthouden dat Hij onze Schepper en Verlosser is. God schiep de mens op de zesde dag van de schepping: vrijdag. De volgende dag – sabbat, rustte Hij. Hij zegende de dag en maakte het heilig. God wil kostbare tijd besteden met de schepping die Hij naar Zijn beeld heeft gemaakt. Dit betekent dat Hij tijd met u wil doorbrengen. Wist u dat de sabbat bestaat sinds de allereerste scheppingsweek en niet alleen voor een selecte groep mensen bedoeld was? God schiep de sabbat met de bedoeling om tijd met alle mensen door te brengen. De sabbat bestond lang voordat God de geboden aan Mozes gaf op de berg Sinaï. Paulus en de christelijke heidenen hielden nog steeds de sabbat heilig lang nadat Jezus aan het kruis stierf. Toen God de dagen van de week schiep, werd elke periode van 24 uur gekenmerkt door de rotatie van de aarde. Het nachtgedeelte ging vooraf aan het daggedeelte, wat betekent dat zonsondergang het eerste gedeelte van een nieuwe dag is. Elke dag van de week begint met het avondgedeelte bij zonsondergang. Het is dus logisch dat de sabbat vrijdagavond bij zonsondergang begint en doorgaat tot zaterdagavond bij zonsondergang. Wat kan God nog meer doen om de duurzaamheid en het belang van zijn heilige sabbatdag te benadrukken? Hij sprak het met zijn stem, schreef het met zijn vinger en stuurde zijn eigen geliefde Zoon Jezus als ons voorbeeld om naar te leven. De discipelen leerden het en Gods gelovigen zullen het tot in alle eeuwigheid op de Nieuwe Aarde houden. Als de Schepper van het universum je iets vraagt, is het logisch om zijn aanwijzingen te volgen, vindt u niet? Vooral als zijn motief om tijd met ons door te brengen, liefde is.

MB01EAQKRML1KJX

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *