Bijbelse Profetieën Onthuld – Aflevering 4: De weg

Mocht de Nederlandse ondertiteling niet direct bij de video komen te staan kunt u via het tandwiel en dan naar ondertiteling te gaan Nederlands/Dutch kiezen.
Vervolgens komt de ondertiteling erbij te staan.

Lijkt het je alsof onze samenleving aan het afbrokkelen is op zijn fundament? Hoe komt het dat iedereen verschillende definities van goed en fout lijkt te hebben? Hoe moet ik weten wat het juiste is om te doen? De Bijbel spreekt vrijmoedig over de relativistische benadering van veel mensen en heeft duidelijke antwoorden over hoe onze moderne samenleving een veel betere plek zou kunnen zijn. Terwijl in de wereld van vandaag iedereen een andere definitie lijkt te hebben van wat goed en fout is, heeft God een duidelijke norm voor moraliteit geschetst. In Exodus hoofdstuk 20 heeft God ons de tien geboden gegeven om ons de weg naar liefde en vrijheid te tonen. De eerste vier geboden laten ons zien hoe we een relatie met God kunnen hebben, terwijl de laatste zes geboden onze relatie met elkaar behandelen. In de eerste vier geboden vinden we dat God van ons verlangt dat we Hem erkennen als onze Schepper en dat we Hem de eerste plaats geven in ons leven (Gebod # 1). Hij wil dat wij Hem aanbidden “in geest en in waarheid” (Johannes 4:24) in plaats van door door mensen gemaakte afgoden (Gebod # 2). God vraagt ons om Zijn naam te respecteren als een teken van onze loyaliteit aan Hem (Gebod # 3). Bovendien vraagt God ons om Zijn sabbatdag te heiligen en een periode van 24 uur per week door te brengen in aanbidding en dankzegging met Hem (Gebod # 4). De laatste zes geboden moedigen ons aan om onze ouders te eren (Gebod # 5); stop met daden van schade zoals haat, woede, wraak en moord (Gebod # 6); trouw blijven aan onze huwelijksgeloften (Gebod # 7); neem niets dat niet rechtmatig van ons is (Gebod # 8); ons niet inlaten met liegen of roddelen (Gebod # 9); en roept ons op tevreden te zijn met wat we hebben, in het vertrouwen dat God zal voorzien in alles wat we nodig hebben (Gebod # 10). Gods wet is als een muur van bescherming, die ons verbiedt om in een van de vele landmijnen van zonde te vallen. Het is Gods verlangen dat man en vrouw gelukkig zijn en in vrede leven. Het gehoorzamen van Gods regels zal ons ervan weerhouden dingen op de moeilijke manier te leren, maar op zichzelf zullen ze ons geen persoonlijke ervaring met God geven. In feite kan een lijst met regels zonder een daadwerkelijke ervaring met God te hebben een ellendige ervaring zijn. De reden dat we gehoorzamen is niet omdat we proberen Gods gunst te verdienen. Het is de reactie van onze liefde voor Hem. Kies je er vandaag voor om Zijn weg te volgen?

MB01RJDZVO6TV5H

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *