Bijbelse Profetieën Onthuld – Aflevering 2: Het teken

Mocht de Nederlandse ondertiteling niet direct bij de video komen te staan kunt u via het tandwiel en dan naar ondertiteling te gaan Nederlands/Dutch kiezen.
Vervolgens komt de ondertiteling erbij te staan.

Het was op de Olijfberg dat Jezus aan Zijn naaste volgelingen de tekenen openbaarde die direct zouden leiden tot Zijn tweede komst. De Bijbelse profetie die onze Heer Jezus Christus deelde, geeft ons een routekaart om te weten wanneer de tijd van Christus’ wederkomst nabij is. Hij schetste de omstandigheden die in de laatste dagen zullen bestaan. In de natuurlijke wereld zal het aantal rampen en ziekten toenemen. “Er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom…” (Lucas 21:11). In het afgelopen decennium hebben we een snelle toename gezien in de frequentie van orkanen, tornado’s, overstromingen en aardbevingen. Pestilenties, of besmettelijke epidemieën, nemen ook toe. De recente COVID-19-pandemie is een ander voorbeeld van “pest”. Jezus zei dat onrust en strijd de politieke arena zouden kenmerken. “Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met de andere” (Lucas 21:10). Van de Eerste en Tweede Wereldoorlog tot de huidige conflicten hebben we voortdurende onrust in onze wereld gezien. In de afgelopen maanden zijn rellen in de Verenigde Staten en in Hong Kong geëscaleerd tot geweld. Hoe zouden sociale relaties eruitzien vóór de terugkeer van Jezus Christus? Jezus zei: “En zoals het eraan toeging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon” (Lucas 17:26). In Noachs tijd lag de focus op zelfbevrediging. Mensen hadden het te druk om naar een “gekke” man te luisteren die over een overstroming sprak. In onze tijd maken drukte en eigenbelang het moeilijk om naar de waarheid te luisteren. De apostel Paulus zegt dat mensen in de laatste dagen “het genot meer zullen liefhebben dan God” (2 Timotheüs 3: 4). De religieuze omgeving zou ook aangeven dat Christus spoedig zal terugkeren. “En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen velen misleiden” (Matt. 24:11). We hebben gezien dat religieuze leraren beroemd werden en vrede en voorspoed beloofden. Die beloften stelden alleen maar teleur. Valse leraren zullen leugens gebruiken om hun agenda te promoten. Dit zal zelfs “de uitverkorenen” op de proef stellen (Matt. 24:24), degenen die van mening zijn dat ze gegrondvest zijn in Gods Woord. De Bijbel staat door de eeuwen heen, en blijft, de standaard waaraan alle leraren en leringen moeten worden getoetst. Terwijl chaos en verwarring dramatisch zullen toenemen vóór Zijn komst, geeft één teken dat Jezus Christus deelde hoop. In Mattheüs 24:14 zei Jezus tegen Zijn discipelen: “Dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld worden gepredikt tot een getuigenis voor alle naties; en dan zal het einde komen. ” God is “niet gewillig dat iemand omkomt, maar dat allen tot bekering komen” (2 Petrus 3: 9). Hij wil dat iedereen de kans krijgt om het goede nieuws van de grote dag van de Heer te horen en de kans krijgt om Hem te volgen. God zal geen steen onbeproefd laten in Zijn poging om het evangelie aan iedereen te prediken en de keuze te bieden om lid te worden van het koninkrijk van God. Zult u ervoor kiezen om God te volgen? Zult u zijn belofte van hoop en vrede aanvaarden te midden van de chaos van de laatste dagen? Als er iets is dat u tegenhoudt, is het tijd om dat aan Hem over te geven en zijn liefde en bescherming te aanvaarden.

MB01SHHQ2RDZFM6

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *